BURULMA HESABI İÇİN ŞARTNAME ESASLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ


Yazar(lar): Dr. Gordon P. FISHER, Dr. Paul ZIA, Çevirenler: Dr. Fikret KESKİNEL, Y. Müh. Hasan KARATAŞ

 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası