595 SAYILI YAPI DENETİMİ KARARNAMESİ UYGULAMALARI


Yayın Yeri:  polaot

595 Sayılı Yapı Denetimi Kararnamesi Uygulamalar.pdf
Hakkı USTAÖMER, Sadi SÜRENKÖK

 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası