İMZA TÖRENİ

Eklenme Tarihi: 01/04/2022


Eskişehir ilinde gerçekleştirilen tüm akademik oda faaliyetleri ve sair alanlarda ayrımcı dilin önlenmesi amacıyla Eskişehir Barosu tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında 1 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen İmza Törenine Şubemiz adına Şube Başkanımız H.Orkun KILIÇ katıldı.

AKADEMİK ODALARIN FAALİYETLERİ VE ÇALIŞMALARINDA AYRIMCI DİLİN ÖNLENMESİ TAAHHÜTNAME METNİ

"Ulusal mevzuat, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve temel/evrensel hukuk kuralları çerçevesinde dil, din, ırk, etnik köken, mezhep, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim ya da doğuştan gelen veya sonradan meydana gelen her türlü farklılıklara saygı duyacağımızı, akademik oda faaliyetlerimiz sırasında ayrımcı dil kullanmayacağımızı, ayrımcı davranışlarda bulunmayacağımızı, tüm farklılıklarımız ile mutlu bir Eskişehir’de yaşamak üzere çalışmalarda bulunacağımızı Eskişehir halkına taahhüt ederiz."

  • e3d0d071-ffbe-4d0e-b847-04a6efdb1ec0.jpg
  • b7cd67e6-4d5a-4c36-b8e1-ef87abe2d575.jpg
  • 0acdbadd-4cfb-4402-abe0-39b276c2667f.jpgTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası