3. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (STOKTA)


Yayın No:E/16/03ISBN
No:978-65-01-0873-6
Yayın Yeri:ANKARA
Sayfa Sayısı:208

TMMOB inşaat Mühendisleri Odası tarafından, ilki 6-7 Kasım 2009 tarihinde Antalya`da, ikincisi 23-24 Eylül 2011 tarihinde Muğla`da üçüncüsü 8-9 Ocak 2016 tarihinde Ankara`da düzenlenen "İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu"nun bildiri kitabı yayımlanmıştır.
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası