4. Su Yapıları Sempozyumu
(19-21 Kasım 2015)

Yayın Bilgisi : 19-21 Kasım 2015

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 00.00.0000

Basım Yeri :

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
  İç kapak, künye, kurullar Sayfa : 0 - 0
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Su Kuvveti ve Türkiye - (Ünal Öziş) Sayfa : 2 - 21
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Oymapınar Barajı ve Hidroelektrik Santralı - (Ünal Öziş, Hikmet Yanar) Sayfa : 22 - 31
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yağmursuyu Cadde Ağızlığı Tasarımı - (Ertuğrul Benzeden) Sayfa : 32 - 46
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Su Yapılarının Projelendirilmesinde Jeotekniğin Önemi ve Çarpıcı Örnekler - (Erdal Şekercioğlu) Sayfa : 47 - 56
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Özelleştirme ile Hidroelektrik Santral (HES) Ölçütleri İlişkisi - (Necat Özgür) Sayfa : 57 - 66
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Hidroelektrik Santrallerin (HES) Çevresel ve Sosyal Etkileri:Alakır Vadisi Örneği - (Evren Turhan, Hatice (Özmen) Çağatay, Abidin Keçeci) Sayfa : 67 - 76
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türkiye’de Su Yapıları Planlanması ve Yatırımlarında Nerede Hata Yaptık - (Hasan Akyar) Sayfa : 77 - 86
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Köprü Yan Ayaklarının Oluşturduğu Daralmanın Atnalı Vorteks Sistemi ve Oyulmaya Etkisinin DES Modellemesi ile İncelenmesi - (Mete Köken) Sayfa : 87 - 93
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yukarı Kaleköy Barajı ve HES Dolusavak Hidrolik Model Deneyleri - (Mustafa Göğüş, A. Burcu-Altan Sakarya, Mete Köken, Ali Ersin Dinçer, Cüneyt Yavuz, Emre Haspolat) Sayfa : 94 - 103
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  RSM Türbülans Modeli İle Enerji Kırıcı Yapı Üzerindeki Akımın Sayısal Modellenmesi - (M. Sami Aköz, Oğuz Şimşek, N. Göksu Soydan, Veysel Gümüş, M. Salih Kırkgöz) Sayfa : 104 - 113
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Basınçlı ve Savak Tipi Akım Durumlarında Köprü Tabliyesi Altındaki Oyulmaların İncelenmesi - (Müsteyde Baduna Koçyiğit, Onur Karakurt) Sayfa : 114 - 123
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Baraj Göleti Su Alma Yapısı Sayısal Modeli - (Volkan Kiriççi, Ahmet Ozan Çelik) Sayfa : 124 - 133
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Orta Karadeniz Bölgesi İç Kısımları Tarihi Su Yapıları - (Aslı Ülke, Emre Kebapcıoğlu) Sayfa : 134 - 143
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Binyıllar Boyunca Anadolu’daki Su Mühendisliği - (N. Orhan Baykan, Nesrin Baykan) Sayfa : 144 - 156
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Tarih Boyunca Barajların Elden Çıkma Nedenleri - (Onur Abay, Nesrin Baykan, N. Orhan Baykan) Sayfa : 157 - 166
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Malabadi Köprüsü’nün Tarihsel Mirasın Sürdürülebilirliği Açısından Değerlendirilmesi - (Veysel Süleyman Yavuz) Sayfa : 167 - 174
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Denizli İli İçme Suyu Tarihsel Gelişimi - (Ülker Güner Bacanlı, Sibel Çukurluoğlu) Sayfa : 175 - 184
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Akarsu Köprülerinde Yıkılma Riskinin Azaltılması Üzerine Bir Çalışma - (Meriç Selamoğlu, Melih Çalamak, A. Melih Yanmaz) Sayfa : 185 - 194
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ürkmez Barajı Çarpıtılmış Modelinde Ani Göçme Sonucu Oluşan Taşkın Dalgalarının Deneysel Araştırılması - (M. Şükrü Güney, Eser Yaşin, Gökmen Tayfur, Gülpembe Neyiş) Sayfa : 195 - 204
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Akarsu Köprülerinde Gözle Muayene ve Güvenlik Değerlendirme Çalışmaları - (Hüseyin Akay, Müsteyde Baduna Koçyiğit) Sayfa : 205 - 214
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Baraj Yıkılması Probleminin Düzleştirilmiş Tanecik Hidrodinamiği Yöntemi Kullanılarak Sayısal Olarak İncelenmesi - (Ali Ersin Dinçer, Zafer Bozkuş) Sayfa : 215 - 224
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Karaelmalar Deresi Taşkın Koruma Yapısının Yapılma Amacının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Ortaya Konulması - (Cengiz Koç, Yıldırım Bayazıt, Recep Bakış, Atilla Yıldız) Sayfa : 225 - 232
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnsan Hayatının Değeri - (Ferhat Türkman, Ayşen Türkman) Sayfa : 233 - 240
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Anlık Birim Hidrografların Elde Edilmesi - (Mustafa Utku Yılmaz, Evren Özgür, E. Beyhan Yeğen) Sayfa : 241 - 249
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Çevresel Değişikliklerin Tasarım Taşkın Değerleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi - (Gülay Onuşluel Gül, Ali Gül, Murat Türkeş) Sayfa : 250 - 259
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Taşkın Hidrolik Modeli - (H. İbrahim Burgan, Dorukhan Kellecioğlu, Hafzullah Aksoy, V. Ş. Özgür Kırca) Sayfa : 260 - 267
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Su Yapılarında Balık Elekleri Tasarımı - (Necati Ağıralioğlu, Mustafa Nuri Balov, Abdüsselam Altunkaynak, Mehmet Özger) Sayfa : 268 - 277
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Toprak Dolgu Barajlarda Hazne Seviyesindeki Ani Düşmenin Şev Stabilitesine Etkilerinin Değerlendirilmesi - (Melih Çalamak, Meriç Selamoğlu, A. Melih Yanmaz) Sayfa : 278 - 287
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  SSB Barajlarda Birinci ve İkinci Seviye Termal Analizin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Sayısal Model Çalışması - (Mesut Yapmış, Mustafa Selvi, İhsan Kaş) Sayfa : 288 - 297
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Beton Barajların Sismik Performans Tayini için Basitleştirilmiş Bir Yaklaşım - (Uğur Akpınar, Barış Binici) Sayfa : 298 - 307
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Küçük Hidroelektrik Santral Projelerinin Ön-fizibilite Çalışmasının RETScreen ile Yapılması - (M. İshak Yüce, Şimal Yüce) Sayfa : 308 - 315
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Dicle Havzası Ardışık Hidroelektrik Santralleri İçin İşletim Modeli - (Emrah Yalçın, Şahnaz Tiğrek) Sayfa : 316 - 321
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Dünyada ve Türkiye’de Hidroelektrik Enerji, Gelişimi ve Genel Değerlendirme - (Süleyman Bozkurt, Rıfat Tür) Sayfa : 322 - 330
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İklim Değişikliğinin Murat Nehri Su Gücü Potansiyeline Etkisi - (Sadık Alashan, Z. Fuat Toprak, Zekai Şen) Sayfa : 331 - 340
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Alternatif Bir Enerji Üretim Yöntemi Olarak Hidrokinetik Enerji Türbinleri - (Abdullah Muratoğlu, M. İshak Yüce) Sayfa : 341 - 350
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Su Yapılarında Fluent Uygulamaları - (Şahnaz Tiğrek, Ahmet Nazım Şahin, Tuğçe Yıldırım) Sayfa : 351 - 360
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Akarsu Yatağındaki Bitki Örtüsünün Akım Şartlarına Etkisinin Sayısal Yöntemle İncelenmesi - (Selcan Sovukluk, Önder Koçyiğit, Bahadır Alyavuz) Sayfa : 361 - 370
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Açık Kanal Savak Akımlarında Debinin Farklı Yöntemler ile Belirlenmesi - (Mehmet Ardıçlıoğlu, Mücella İlkentapar) Sayfa : 371 - 380
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ilısu Barajı ve HES Projesi Dolusavak Havalandırıcısının Performans Değerlendirmesi - (M. Cihan Aydın, Cesur Kaplan) Sayfa : 381 - 389
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Taşkın Yatağında Bulunan Bitki Örtüsünün Akıma Etkisinin Sayısal Yöntemler ile İncelenmesi - (Birol Atay, Önder Koçyiğit) Sayfa : 390 - 399
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Akarçay Sinanpaşa Alt Havzası Akım Verilerinin Yağış Parametresine Bağımlılık Haritası - (Yılmaz İçağa, Emin Taş) Sayfa : 400 - 409
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kızılırmak Havzası Yağış-Akış İlişkisinin Belirlenmesi - (Mehmet İshak Yüce, Burcu Ercan) Sayfa : 410 - 418
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Büyük Menderes Havzası Yağışlarında Eğilim Analizi - (Özkan Çakmak, Türkay Baran) Sayfa : 419 - 427
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  HEC-RAS Paket Programı İle Manavgat İlçesi Ilıca Deresi Taşkın Bölgesinin Modellenmesi - (Murat Üyüklüoğlu, Burhan Ünal, Burak Turan) Sayfa : 428 - 438
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Küresel İklim Değişikliğinin Keban Barajı’na Hidrolojik Etkisi - (M. Cihan Aydın, Recep Çelik, Muhammed Mustafa Yaylak) Sayfa : 439 - 448
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Nehir Tipi Santraller ve Karadeniz Bölgesi’ndeki Örnekleri - (Cemre Gizem Sağlam, Aslı Ülke) Sayfa : 449 - 458
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sulama Amaçlı Rezervuarlarda İşletme Çalışması Yapılması ve Optimum Rezervuar Kapasitesinin Belirlenmesi - (Taha Emre Erdin, A. Burcu Altan-Sakarya) Sayfa : 459 - 468
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Hazne Hacminin Belirlenmesinde Farklı Yöntemlerin Değerlendirilmesi: Afyonkarahisar Sandıklı Kızılca Barajı Örneği - (Emin Taş, Murat Kilit) Sayfa : 469 - 478
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bütüncül Havza Yönetimi: Konya Kapalı Havzası Uygulaması - (İsmail Kaan Tunçok, Okan Çağrı Bozkurt) Sayfa : 479 - 488
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
1 2
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası