4. İnşaat Yönetimi Kongresi
(30-31 Ekim 2007)

Yayın Bilgisi : 30-31 Ekim 2007

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 30.10.2007

Basım Yeri : MAYA BASIN YAYIN

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun, AB Uygulamaları Çerçevesinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Açısından İncelenmesi - (Cemil AKÇAY, Ekrem MANİSALI) Sayfa : 13 - 26
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türk İhale Mevzuatı İle 2004/18/EC Sayılı Direktif Arasındaki Temel Farklar - (Aslı BİLGİN) Sayfa : 27 - 32
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yapım İşleri İhalelerinde Teklif Türünün Belirlenmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri - (Hüseyin GENCER) Sayfa : 33 - 44
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kamu İhale Kurulu?nun Verdiği Çelişkili Uyuşmazlık Kararları Üzerine Bir Araştırma - (Hüseyin GENCER) Sayfa : 45 - 60
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  88/13181 Sayılı Fiyat Farkı Kararnamesi İle 4734 Sayılı Kanuna Göre İhalesi Yapılacak Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların Karşılaştırılması - (Osman AYTEKİN, Hakan KUŞAN, İlker ÖZDEMİR) Sayfa : 61 - 72
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bilgi Akışının Modellendiği Simülasyonları Geliştirmede Karşılaşılan Güçlükler - (Esin ERGEN, Burcu AKINCI) Sayfa : 73 - 82
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Uluslararası Türk Müteahhitlik Hizmetleri İçin Türk Eximbank Uygulamalarının Değerlendirilmesi - (Elçin TAŞ, Emre EKİNCEK) Sayfa : 83 - 96
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Dünya Bankası Finansmanlı İnşaat Projeleri İçin Uygulanan İhale Prosedürlerinin İncelenmesi - (Elçin TAŞ, Derya KUTLU) Sayfa : 97 - 108
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bulanık Hedef Programlama Yöntemi İle Süre-Maliyet-Kalite Eniyilemesi - (Erkan KARAMAN, Serdar KALE) Sayfa : 109 - 118
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Mimari Tasarım Bürolarında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımını Etkileyen Faktörler: Bir Yapısal Denklem Modeli - (Tülay ÇİVİCİ, Serdar KALE) Sayfa : 119 - 128
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yönetimsel Modaların İnşaat Yönetimi Alanında İncelenmesi - (Yeliz TÜLÜBAŞ GÖKUÇ, Serdar KALE) Sayfa : 129 - 138
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türk İnşaat Sektöründe Stratejik Grup Analizi - (Cenk BUDAYAN, İrem DİKMEN, M. Talat BİRGÖNÜL) Sayfa : 139 - 148
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türk İnşaat Sektöründe Prefabrik Betonarme Yapı Elemanlarının Kullanımını Etkileyen Faktörler - (Gül POLAT, Atilla DAMCI) Sayfa : 149 - 158
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Yönetiminde Proje Bazlı İnşaat Ortaklığının Etkileri ve Karşılaşılan Problemler - (Serdar ULUBEYLİ, Ekrem MANİSALI) Sayfa : 159 - 168
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Sektörünün Yapım Yönetimi Eğitiminden Beklentileri - (M. Talat BİRGÖNÜL, İrem DİKMEN, Beliz ÖZORHON, Zeynep IŞIK) Sayfa : 169 - 180
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Şerefiye Bedelinin Bulanık Mantık Yaklaşımı İle Hesaplanması - (İlker ÖZDEMİR, Osman AYTEKİN, Hakan KUŞAN) Sayfa : 181 - 190
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yapım ve Hizmet Alım İşi İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Tespitine ve Değerlendirilmesine Yönelik Yaklaşımlar - (Hüseyin GENCER) Sayfa : 191 - 202
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerde Yasal İş Artışı ve Yeni İş Kalemi Birim Fiyatının Düzenlenmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar İle Yeni İş Kalemi Pursantaj Oranının Düzenlenmesine Yönelik Yaklaşımlar - (Hüseyin GENCER) Sayfa : 203 - 210
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Sektöründe Fizibilite Aşamasında Maliyet Tahmini Yapmakta Karşılaşılan Zorluklar Ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Değerlendirme - (İlke BOZKURT, Murat KURUOĞLU) Sayfa : 211 - 222
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kalıp İşlerinde Ekip Profillerinin Verimliliğe Etkileri - (Emel LAPTALI ORAL, Ercan ERDİŞ, Gülgün MISTIKOĞLU) Sayfa : 223 - 230
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kamu İhale Sistemindeki Değişikliğin İnşaat Yatırımlarının Süre ve Maliyetine Yansımaları - (M. Emin ÖCAL, Nuray TURHAN) Sayfa : 231 - 240
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması - (Latif Onur UĞUR) Sayfa : 241 - 250
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Şirketlerinin Gelişimi Açısından Kalite Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi - (Ender ÇERÇİ, Sema ERGÖNÜL) Sayfa : 251 - 262
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İş Güvenliği Mühendisliği Mehtap BİRGİLİ Sayfa : 263 - 272
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  ?İş Sağlığı ve İş Güvenliği? Gelinen Sürece TMMOB ve Odalar Açısından Bakış - (Gülşen IŞIK) Sayfa : 273 - 280
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Şantiyelerine Özgü Bir İş Güvenliği Risk Analizi Yöntemi - (G. Emre GÜRCANLI, Uğur MÜNGEN) Sayfa : 281 - 294
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Fiziksel Güce Dayalı Çalışan İnşaat İşçilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Bulanık Mantıkla Risk Analizi - (Yeşim KURUOĞLU, Burcu AKYILDIZ, Murat KURUOĞLU) Sayfa : 295 - 306
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Temel Üretim ve Maliyet İşlevleri Işığında İnşaat Endüstri, İşletme Mühendisliği ve Stratejisinin Eğitim Sorunları - (V.Doğan SORGUÇ) Sayfa : 307 - 324
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Mühendislik Öğrencilerinin İş Etiği Konusundaki Farkındalıklarının Belirlenmesi ve Geliştirilmesi - (Hilmi COŞKUN) Sayfa : 325 - 334
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yurtdışında Yetkin Mühendislik Uygulamaları: Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Örnekleri - (Selim BARADAN, Gülben ÇALIŞ) Sayfa : 335 - 342
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türkiye?de İnşaat Mühendisliği Eğitiminin Genel Yapısı ve Geliştirilmesi İçin Yeni Yaklaşımlar - (Fahri BİRİNCİ, Varol KOÇ) Sayfa : 343 - 352
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türkiye?de İnşaat Mühendisliğinin Eğitim Sonrası Durumu, Sorunları ve Örgütlenme Temelinde Yeni Yaklaşımlar - (Varol KOÇ, Fahri BİRİNCİ) Sayfa : 353 - 360
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendisliği Eğitimindeki Sorunlar, Mesleki Uygulama Düzenlemeleri ve Meslek Kipi Seçiminin Değerlendirilmesi Konularında Bir Alan Çalışması - (Latif Onur UĞUR) Sayfa : 361 - 376
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Sektöründe Eğitim ? Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi - (Gökhan ARSLAN, Serkan KIVRAK) Sayfa : 377 - 386
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası