3. Yapı İşletmesi Kongresi
29-30 Eylül 2005

Yayın Bilgisi : 29-30 Eylül 2005

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 01.07.2006

Basım Yeri : Maya Matbaacılık

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
  Yapım Yönetiminde Çağdaş Eğilimler ve Güncel Araştırma Konuları - (M. Talat BİRCÖNÜL, İrem DİKMEN Tuncay DEMİREL, Arif Erdem ARIKAN) Sayfa : 13 - 31
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Uluslararası İnşaat Sektörü ve Türk Mütahitliğinin Sektör İçindeki Yeri - (Gökhan ARSLAN) Sayfa : 32 - 44
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türkiye'de Yapı İşletmesi Eğitiminin Değerlendirilmesi - (Uğur MÜNGEN, Murat KURUOĞLU, Volkan EZCAN) Sayfa : 45 - 53
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Uygulama ve Yönetim Mühendisliği Kapsamında Proje Yönetiminin Temel Öğesi: İnsan (Niteliği) - (Doğan SORGUÇ) Sayfa : 54 - 67
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Konut Sektöründe Öğrenen Organizasyon Anlayışına Bir Model: Soyak Yapı - (Ayşegül Savaş KÜL) Sayfa : 68 - 77
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Uluslararası Pazarda inşaat Firmalarını Etkileyen Dış Ülke Faktörleri - (Suat GÜNHAN, David ARDITI) Sayfa : 78 - 89
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bütünleşik Bir Risk Yönetim Karar Destek Sistemi Arif Erdem ARIKAN-İrem DİKMEN - (M. Talat BİRGÖNÜL) Sayfa : 90 - 101
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Projelerinde Yatırım Kararı Sürecinin Analizi İle İlgili Bir Model Önerisi - (M. Emin ÖCAL, İlker GÖNEN) Sayfa : 102 - 114
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Firmalarında Teklif Önerisi Proje Değerlendirmesi - (S.Burçin KAPLANOĞLU, David ARDITI) Sayfa : 115 - 122
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Petrol Sektörü inşaatlarında Proje Yönetimi Yaklaşımı - (S.Noyan OGULATA - Oya Çetik Çetin Önder İNCEKAYA) Sayfa : 123 - 137
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Faydalı Rekabet ve Profesyonel Mühendislik - (Önder TUNÇALP) Sayfa : 138 - 149
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kriz Ortamında, GMYO ve İMKB Endeksi Cetirilerinin Enflasyona Karşı Koruyucu Etkisinin Mevcudiyetinin Sınanması - (Feyzi HAZNEDAROCLU, Onur EKİNCİOĞLU) Sayfa : 150 - 161
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Uluslararası Pazar Seçiminde Bir ANP (Analytic Network Process) uygulaması - (İrem DİKMEN, M. Talat BİRGÖNÜL, Beliz ÖZORHON) Sayfa : 162 - 171
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Makineleri Alımında Çok Ölçütlü Karar Verme Modeli - (Serdar ULUBEYLİ, Ekrem MANİSALI)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  inşaat Sektöründe İşçilik Kalitesinin Tesisi ve Geliştirilmesi - (İsmail Hakkı DEMİR, Ekrem MANİSALI, Cem ÇUKURLU) Sayfa : 183 - 193
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Taşeron Bilgi Bankası Değerlendirme Sistematiği - (Ozan Ali KUYUPINAR, Ömer Emre GÜRLER, Ali Fikret ERDEM) Sayfa : 194 - 204
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Firmalarında Organizasyonel Çöküş - (Almula Köksal) Sayfa : 205 - 213
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Sektöründe Yüklenici Firmalar İçin Web Tabanlı Bilgi Sistemi - (Serkan KIVRAK, Gökhan ARSLAN) Sayfa : 214 - 225
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Öncelik Kuralları Proje Boyutu ve Kaynak Sayısının Proje Süresine Etkisi - (Recep KANIT, Ömer ÖZKAN) Sayfa : 226 - 235
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Farklı Parametrelerle Oluşturulan Gert Serimlerinde Eşdeğer Sürelerdeki Değişimin Araştırılması - (Osman AYTEKİN, İlker ÖZDEMİR) Sayfa : 236 - 251
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bayındırlık İşleri Birim Fiyat Analizindeki İşgücü Verimliliklerinin İrdelenmesi - (M. Emin ÖCAL, Ali TAT, Ercan ERDİŞ) Sayfa : 252 - 262
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Gelişmekte Olan Ülkelerde Tam Zamanında Malzeme Yönetim Sisteminin İncelenmesi - (Gül POLAT, David ARDITI, Uğur MÜNGEN) Sayfa : 263 - 271
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Alışılmış Yöntemlerle İş Planlamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri - (Y.Cengiz TOKLU, David ARDITI, T.Arda ÇOTUK) Sayfa : 272 - 285
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bina Maliyet Tahmininde GA Destekli YSA ile VTG Modellerinin Karyılaytırılması - (S.Zeynep DOĞAN, David ARDITI, H.Murat GÜNAYDIN) Sayfa : 286 - 295
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Şirketlerinin Finansal Verilerinin Değerlendirmesinde Faktör Analizi - (M. Emin ÖCAL, Emel Laptalı ORAL, Ercan ERDİŞ) Sayfa : 296 - 307
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kamu İhale Kanununa Göre Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Seçiminde Çok Ölçütlü Bir Karar Modeli - (Hüseyin Gencer) Sayfa : 308 - 320
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bütçe Kısıtı Halinde, Kamu Bina Projelerinin Yatırım Programına Alınmasında Çok Amaçlı Bir Karar Modeli - (Hüseyin Gencer) Sayfa : 321 - 329
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Konut Yapı Kooperatiflerinde Nakit Akış Yönetimi İçin GenelleştirilmişSerim Kullanımı ve Bilgisayar Destekli Çözümler - (Osman AYTEKİN, İlker Özdemir) Sayfa : 330 - 343
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Günlük Kaynak Kısıt Miktarının Proje Süresine ve Maliyetine Etkisi - (Recep KANIT, Ömer ÖZKAN) Sayfa : 344 - 349
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  ABD'de İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış - (Selim BARADAN) Sayfa : 350 - 358
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İşçi Sağlığı İş Güvenliği Programları ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Örneği - (Selim BARADAN) Sayfa : 359 - 366
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Petrol Sektörü Projelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eminiyet Kuralları - (Çetin Önder İncekara) Sayfa : 367 - 376
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Bir Uygulama Örneği - (Gürkan Emre GÜRCANLI, Uhur MÜNGEN) Sayfa : 382 - 395
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Şantiyede Fiziksel Güce Dayalı İşyerde Çalışanların İş Yaşamı ve Genel Sağlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi - (Yeşim KURUOĞLU, Murat KURUOĞLU, Uğur MÜNGEN) Sayfa : 396 - 406
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İş Sağlığı ve Güvenliği MevzuatınınGüncel Yaklaşımı ile İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Hukuksal Boyutu - (Hüseyin KIRBAŞ) Sayfa : 407 - 417
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türkiye'de İnşaat Sektöründe Uygulanmakta Olan İhale Yasasının Değerlendirilmesi - (Hakan İNCİ, Sema ERGÖNÜL) Sayfa : 418 - 424
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Uluslararası Projelerde Risk Primini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi - (Rıfat SÖNMEZ, Arif ERGİN Talat BİRGÖNÜL) Sayfa : 425 - 431
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yapı Üretiminde Çatışma Yönetimi - (M. Emin ÖCAL, Ömer PAYDAK) Sayfa : 432 - 441
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yap İşlet Devret (YİD) Projeleri İçin Bulanık Risk Değerlendirme Modeli - (A.Erkan KARAMAN, Serdar KALE) Sayfa : 442 - 452
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kamu İhale Kanununa Göre Yapılan Yapım İşleri İhalelerindeki Uyuşmazlıklar ve Uyuşmazlık Kararları Üzerinde Bir Araştırma - (Hüseyin GENCER) Sayfa : 453 - 464
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Proje Yönetiminde Faaliyet Esaslı Bilgi Yönetimi Modeli - (Ersin NAMLI, Ekrem MANİSALI) Sayfa : 465 - 473
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Köprülerde Bakım Onarım Yönetimi Temel Kriterlerinin Belirlenmesi - (Halil i. ERDAL, Ekrem MANİSALI, Ömer F. KÜLTÜR, Ömer GİRAN, Tuncer ÇELİK Sayfa : 474 - 483
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türk İnşaat Sektörünün Toplam Kalite Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi - (Ahmet ÖZTAŞ, Erdoğan ÖZBAY) Sayfa : 484 - 496
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Konut Üretimi Yapan Firmalarda Üretim Planlama Metodolojisinin Uygulanabilirliği - (Erdoğan ÖZBAY, Ahmet ÖZTAŞ) Sayfa : 497 - 508
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Sektöründe Rüşvet - (Ekin ERİK, David ARDITI, Almula KÖKSAL) Sayfa : 509 - 518
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası