3. Köprüler Viyadükler Sempozyumu
8-10 Mayıs 2015

Yayın Bilgisi : 8-10 Mayıs 2015

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 00.00.0000

Basım Yeri :

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
  İçindekiler Sayfa : 0 - 0
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Lif Takviyeli Kompozit Asma Yaya Köprüsünün Yapısal Davranışının İncelenmesi: Halgavor Asma Yaya Köprüsü - (Murat Günaydın, Süleyman Adanur, Ahmet Can Altunışık, Barış Sevim) Sayfa : 22 - 34
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Karayolu Köprü Kirişlerinde Kullanılan Elastomer Mesnetlerin Şekil Etkeninin Mesnet İçerisinde Oluşan Gerilme Düzeyleri Üzerine Etkisi ve Daire Şeklin Sağladığı Yararlar - (Niyazi Özgür Bezgin) Sayfa : 35 - 45
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Köprülerde Kullanılan Kauçuk Mesnetlerin Hesap ve Tasarım Yazılımı - (Barbaros Atmaca, Şevket Ateş, Ahmet Can Altunışık) Sayfa : 46 - 56
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Köprülerin Ekonomik Tasarımında Temel Zemini Geoteknik Özelliklerinin Önemi ve Bir Vaka Örneği - (Uğur Şafak Çavuş) Sayfa : 57 - 67
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Tek Açıklıklı Bir Demiryolu Köprüsünde Modal Parametrelerin Operasyonal Modal Analiz ve Sayısal Analiz Yöntemleri ile Belirlenmesi - (Ali Koçak, Burak Toydemir, Başak Zengin) Sayfa : 68 - 79
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Tarihi Malabadi (Batman Su) Köprüsü`nde Yürütülen Restorasyon- Konservasyon Çalışmaları - (Murat Elbir, Halide Sert, Süheyla Yılmaz, Esat M. Partal, Hakan Demirci, Ayşen Avşin, Mutluhan Nas, ) Sayfa : 81 - 91
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Üç Açıklıklı Tarihi Yığma Kemer Köprünün Yapısal Davranışının Belirlenmesi - (Emre Can, Ayhan Nuhoğlu) Sayfa : 92 - 105
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sakarya İli Ali Fuat Paşa Köprüsü (II. Bayezid Köprüsü) Üzerinde Oluşan Yapısal Değişikliklerin İncelenmesi ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma - (Emre Sancak, Nazlı Şükran Mıhladız) Sayfa : 106 - 115
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Atatürk Döneminde Bayındırlık Faaliyetlerine Bir Örnek: Tarihi Köprülerin Bakım ve Yeni Köprülerin İnşa Çalışmaları - (Bahattin Demirtaş) Sayfa : 116 - 128
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Erken ve Klasik Dönem (14.-17. Yy) Osmanlı Köprülerinin Tarihsel Gelişimlerinin ve Yapım Tekniklerinin İncelenmesi: Edirne / Uzunköprü Örneği - (Mete Korhan Özkök, Gökben Azsöz, Şevket Erşan) Sayfa : 129 - 142
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması - (Murat Günaydın, Süleyman Adanur, Ahmet Can Altunışık, Mehmet Akköse) Sayfa : 144 - 157
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Köprülerin Dinamik Analizlerinde Ölçeklendirilmiş Deprem Kayıtlarının Kullanımı - (Mustafa Ergün, Şevket Ateş) Sayfa : 158 - 170
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Fırat Nehri Üzerinde Yapılmakta Olan Nissibi Köprüsü Projesi - (Ahmet Yokuş, Cengiz Noyan, Orhan Yaşar, Arif Erdiş, Janusz Tadla) Sayfa : 171 - 183
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Öngerilmeli Beton Köprülerde Zamana Bağlı Yerdeğiştirmeler - (Sıddık Şener, K. Can Şener, Necmettin Gündüz, Eren Yecan) Sayfa : 185 - 194
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Dengeli Konsol Betonarme Köprüler İçin Deneysel Yöntemlere Dayalı Doğal Frekans Formülü - (Soner Sümerkan, Alemdar Bayraktar, Temel Türker) Sayfa : 195 - 206
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Çelik I-Kirişlere Destek Sağlayan Kayma Diyaframları İçin Gerekli Rijitlik ve Mukavemet Değerleri - (Mustafa Vardaroğlu, O. Özgür Eğilmez, Andaç Akbaba) Sayfa : 207 - 217
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Demiryolu Viyadüklerini Oluşturan Öngerilmeli Kutu Kesitli Beton Köprü Kirişlerinde Burulma Etkileri ve Açıklık Boyunca Diyafram Gereksinimi - (Niyazi Özgür Bezgin) Sayfa : 218 - 227
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türkiye`deki Yerinde Dökme Ardgermeli Sürekli Köprüler: Uygulamalar ve Avantajları - (Özgür Özkul, J. Erdem Erdoğan, Cihat Kalyoncuoğlu) Sayfa : 228 - 240
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türkiye Cumhuriyetinin İlk 10 Yılında (1923 - 1933) Köprü Yapım Faaliyetlerinin İncelenmesi - (Mine Polat, Aysun Aydın Öksüz, Mustafa Tanış) Sayfa : 242 - 252
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Tarihi Sangarius Köprüsünde Hasar Belirlenmesi ve Güçlendirme Önerileri - (Zeki Özcan) Sayfa : 253 - 264
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Hasarlı Tarihi Köprülerin Yapısal Davranışlarına Restorasyon Çalışmalarının Etkisi - (Ahmet Can Altunışık, Alemdar Bayraktar, Ali Fuat Genç) Sayfa : 265 - 278
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Edirne`deki Tarihi Köprüler ve 1943 Metre Uzunluğunda 53 Açıklıklı Meriç Köprüsünün Yapımı - (Süleyman Uluöz, Selahattin Düzbasan, Erol Yakıt, Tolga Uluöz, Umut Akyazı) Sayfa : 279 - 290
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması - (Alemdar Bayraktar, Temel Türker, Ahmet Can Altunışık) Sayfa : 291 - 301
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi - (Zeliha Tonyalı, Şevket Ateş, Süleyman Adanur) Sayfa : 303 - 314
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Eğik Gergili Köprülerde Gerilme İlerleyişinin Karşılaştırmalı Analizi - (Çağlayan Hızal, Gürsoy Turan) Sayfa : 315 - 326
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sürekli Kiriş Bir Köprünün Gruplar Halindeki Davranış Ölçümlerinden Modal Parametrelerinin Tayini - (Hasan Ceylan, Gürsoy Turan) S Sayfa : 327 - 337
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Betonarme Karayolu Köprülerinin Muayenesi, Derecelendirilmesi ve Önceliklendirilmesi - (Hikmet Bayırtepe, Onur Şener) Sayfa : 338 - 346
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Köprülerde İletken Asfalt Kaplamalarla Buzlanmayla Mücadele Yöntemleri - (Cahit Gürer, Cihan Düşmez) Sayfa : 347 - 357
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi - (Mehmet Akköse) Sayfa : 359 - 373
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Köprü Sarsma Deneyleriyle Araçların Köprü Deprem Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi - (Nefize Shaban, Alp Caner) Sayfa : 374 - 379
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Geometrik Düzensizliğe Sahip Nurtepe Viyadüğünün Sismik Performansının Farklı Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi - (Musa Kazım Boduroğlu, Serhat Yalçın, Taner Hergüner) Sayfa : 380 - 391
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Betonarme Köprülerin Yapısal Çelik Elemanlar Kullanılarak Depreme Karşı Güçlendirilmesi Uygulamaları - (Esra Namlı, Demir H. Yıldız, Alp Özten, Necdet Çilingir) Sayfa : 392 - 405
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Mevcut Betonarme Köprülerin Depreme Karşı Değerlendirme ve Güçlendirme Uygulamaları - (M. Cem Dönmez, Mehmet Erinçer, Şefika Caculi, Necdet Çilingir) Sayfa : 406 - 418
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ağır Yük Altındaki Betonarme Prefabrik Kirişli Bir Köprünün Deneysel ve Teorik Yapısal Davranışı - (Ayhan Nuhoğlu, Emre Ercan, Necati Kaya, İlyas Bulut) Sayfa : 420 - 431
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yaban Yaşamı Koridorları Olarak Ekolojik Köprüler - (Duygu Doğan, Şükran Şahin) Sayfa : 432 - 442
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Akarsu Köprülerinde Ekolojik Tasarım ve Doğa Onarımı - (H. Ülgen Yenil, Osman Uzun, Şükran Şahin) Sayfa : 443 - 457
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Köprü ve Viyadük Yapılarında Yer Radarı (YR) ile Oluşturulan Sağlık Değerlendirme Sistemi - (Gökhan Kılıç) Sayfa : 458 - 465
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yerinde Dökme Dengeli Konsol Köprülerin Döküm Eğrisi Takibi - (Özgür Özkul, C. Noyan Özel, J. Erdem Erdoğan) Sayfa : 478 - 487
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bitlis Çayı Üzerindeki Ardgermeli Beton Köprünün Yeniden İncelenmesi - (Egemen Ökte, Elmar Talibli, Ekin Löker, Batuhan Doruk Öztürk) Sayfa : 478 - 487
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İtme Sürme Yöntemi ile İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı - (Özgür Özkul, Hatice Karayiğit, J. Erdem Erdoğan) Sayfa : 488 - 499
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İndeks Sayfa : 500 - 500
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası