2. Su Yapıları Sempozyumu
(16-18 Eylül 2011)

 
  İç Kapak, künye Sayfa : 1 - 2
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sempozyum Kurulları Sayfa : 3 - 4
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İçindekiler Sayfa : 5 - 7
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Su Yapısı Olarak Anadolu’daki Taş Köprüler - (Ahmet Alkan, Orhan Baykan, Ayhan Atalay, Nesrin Baykan, Ünal Öziş) Sayfa : 13 - 24
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Tarihi Diyarbakır Köprülerinin Mimari, Hidrolojik ve Jeolojik Açıdan Değerlendirilmesi - (F. Meral Halifeoğlu, Z. Fuat Toprak, Orhan Kavak) Sayfa : 25 - 42
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İtalya’daki Köprü ve Çeşme Yapılarının Türkiye’deki Benzerlerinin Korunması Açısından İrdelenmesi - (Nezihat Köşklük Kaya) Sayfa : 43 - 49
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Perugia 13. Yüzyıl Su Kemerinin Tarihsel Mirasın Sürdürülebilirliği Bağlamında Ele Alınması - (Nezihat Köşklük Kaya) Sayfa : 51 - 60
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Geç Antik Çağda Smyrna’nın Su Yollarına İlişkin Bazı Belgeler - (Ergün Laflı) Sayfa : 61 - 66
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Patara (Gelemiş/Kalkan/Kaş/Antalya) Eskil Kenti Su İletim ve Dağıtım Sistemi - (Orhan Baykan, Havva İşkan) Sayfa : 67 - 78
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ödemiş Elektrik ve İçme Suyu Şebekesi Projesi - (Taylan Ulaş Evcimen, Bekir Keskin) Sayfa : 79 - 85
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Biriktirmesiz Hidroelektrik Santraller: Dünyada ve Türkiye’deki Mevcut Durumları - (Z. Fuat Toprak, Ebru Eriş) Sayfa : 89 - 96
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerde Scada Sistemi, Otomasyon ve Uzaktan Erişim - (Melih Çalamak) Sayfa : 97 - 103
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Su Veri Yayınlama Sistemleri: Türkiye’de Durum Değerlendirilmesi - (Nermin Şarlak, Ihsan Karagöz) Sayfa : 105 - 114
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türkiye’nin Mikro Su Kuvveti Potansiyelinin Belirlenmesi - (Onur Abay, Mutlu Yaşar, N. Orhan Baykan) Sayfa : 115 - 127
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Doğu Karadeniz Havzasındaki Hidroelektrik Potansiyelin Analizi - (Çağrıhan Karstarlı, Murat İhsan Kömürcü, Adem Akpınar, Ergun Uzlu, Murat Kankal, Hızır Önsoy) Sayfa : 129 - 138
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kuraklık Altında Hazne Yönetimi - (Ülker Güner Bacanlı, Mehmet Pilgir) Sayfa : 139 - 146
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Nehir Tipi Hidroelektrik Santral Projelerinde ÇED Süreci - (İhsan Kaş, Korhan Altındal) Sayfa : 147 - 156
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Enerji Üretimi ve Sulama Kriterlerine Göre Rezervuar Kapasite Optimizasyonu - (Burcu Ersoy, Ronald Haselsteiner)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Genetik Algoritma Kullanılarak Çoklu Rezervuarların Optimizasyonu - (Onur Hınçal, A.Burcu Altan Sakarya, A. Metin Ger) Sayfa : 169 - 180
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Koçak Kemer Beton Barajı Sismik Performansının İncelenmesi - (Alper Aldemir, Barış Binici) Sayfa : 181 - 192
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Değişken Açık Kanal Akımında Mansap Tabanında Engel Bulunması Etkisinin İncelenmesi - (Hatice Özmen Çağatay, Selahattin Kocaman) Sayfa : 193 - 202
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Akustik Doppler ile Yapılan Akım Verisi Ölçümlerinde Ölçümün Kalitesini Etkileyen Faktörler ve Görülen Extrem Değerlerin Yok Edilmesinde Kullanılan Bazı Örnek Algoritmalar - (Ömer Köse) Sayfa : 203 - 208
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Akışaşağısına Bırakılması Gerekli Debi Yaklaşımları - (Mutlu Yaşar, N. Orhan Baykan, Ali Bülbül) Sayfa : 211 - 218
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Barajların Su Kalitesine Etkilerinin İncelenmesi: Kürtün Barajı Örneği (Harşit Çayı - Gümüşhane) - (Adem Bayram, Hızır Önsoy) Sayfa : 219 - 231
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Borçka Barajı Rezervuar Alanında Askıdaki Katı Madde ve Bulanıklık Miktarının Tespiti - (Meltem Kenanoğlu, Murat İhsan Kömürcü, Adem Bayram, Yılmaz Yıldırım, Deniz Kenanoğlu) Sayfa : 233 - 240
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Baraj Göllerinde Sediment Birikimi ve Sediment Yıkama (Flushing) Methodu - (Selay Pekmezci, Beyhan Buttanrı) Sayfa : 241 - 250
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Kaynaklarına Yağmur Suyu Derlenmesinin Katkısı - (Gözen Elkıran, Ferhat Türkman) Sayfa : 251 - 259
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yağış Akış Modellemesi (Ihacres); Konya Kapalı Havzası, Kozanlı ve Samsam Gölleri Havzası Örneği - (İbrahim Gürer, Murat Öncü) Sayfa : 261 - 272
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Su Mühendisliğindeki Uç Olaylarda Etik - (Ülker G. Bacanlı, N. Orhan Baykan) Sayfa : 273 - 279
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Su Yapılarının Ekosistem Açısından Analizi (GAP ve Atatürk Barajı) - (Şahin Toprak) Sayfa : 281 - 281
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Atatürk Barajı ve Zebra Midye (Dreissena Polymorpha, Pallas,1971)’nin Etkileri - (Şahin Toprak) Sayfa : 283 - 283
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Diyarbakır Su Sisteminin Değerlendirilmesi - (Befrin Neval Bingöl, Mazen Kavvas) Sayfa : 287 - 298
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Su Kayıp Kontrol Yönetimi Çalışması Diyarbakır Örneği - (Mehmet Songur, Erhan Çetin, Ferhat Demiralp) Sayfa : 299 - 302
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Susuz Başkent; Ankara - (Taylan Ulaş Evcimen, Şahnaz Tiğrek) Sayfa : 303 - 315
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Su Mühendisliği Yöntemlerinden Yararlanarak Eskil Kentlerin Nüfus Kestirimlerine Yaklaşım - (N. Orhan Baykan, Ferhat Türkman, Birol Kaya, Y. Ersel Tanrıöver, Mutlu Yaşar, Nimet Ezgi Türken, Sey) Sayfa : 317 - 327
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası