Yayınlar /    Teknik Güç /    327 /    

327 21 Haziran 2019

Sunuş: Bu Seçim; Demokrasi, Barış, Adalet, Hak ve Hukukun Seçimidir

• Bu Seçim; Demokrasi, Barış, Adalet, Hak ve Hukukun Seçimidir

• TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe ve Samsun Şube Başkanı Cevat Öncü Haberaks Tv Kanalında "Bakış" Adlı Programa Konuk Oldu

• İnşaat Mühendisleri Odasından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü`ne Ziyaret

• Yapı Ruhsatı Formundan Meslek Mensuplarının Islak İmzalarını Kaldıran Tebliğe Danıştay`dan Yürütmeyi Durdurma Kararı

• İnşaat Mühendisleri Odasından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü`ne Ziyaret

• Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi (ECCE) 69. Genel Kurul Toplantısı Tamamlandı

•  İnşaat Mühendisleri Odası Afet Hazırlık ve Müdahale Kurulu Örgüt İçi Eğitimi Yapıldı

•  İnşaat Mühendisleri Odası İnşaat Yönetimi Kurulu 2. Toplantısını Yaptı

•  İnşaat Mühendisleri Odası Mesleki Değerlendirme Kurulu 9. Toplantısı Yapıldı

• İMO`yu Sosyal Medyadan Takip Edebilirsiniz

Teknik Güç 327. Sayı.pdf


 

 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası