2. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu


Yayın Bilgisi : 23-24 Eylül 2011

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 23.09.2011

Basım Yeri : Mattek Matbaacılık

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
  İç Kapak, Künye, Düzenleme Kurulu Sayfa : 1 - 3
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İçindekiler Sayfa : 5 - 7
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sunuş Sayfa : 9 - 9
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Önsöz
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Gereksinimler Açısından İnşaat Mühendisliği Eğitimi ve Kişiye Özgü Eğitimin Giderek Artan Önemi - (Faruk Karadoğan) Sayfa : 23 - 28
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  21. Yüzyılda Yükseköğretim ve Türk Yükseköğretimi - (Aybar Ertepınar Sayfa : 15 - 21
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bu İşte Bir Yanlışlık Var! - (Mustafa Tokyay) Sayfa : 29 - 36
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendisliği Eğitiminin İyileştirilmesinde Akreditasyon Yeterli mi? - (Gökhan Baykal) Sayfa : 37 - 45
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Bilgisayar - (Günay Özmen) Sayfa : 47 - 53
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendisliği’nde Durum Analizi - (Yalçın Yüksel, Funda Kılınç Suvakçı, Adnan Aktaş, Selahattin Bertuğ Uz, Burak Onkardeşler, Mehmet Tü) Sayfa : 55 - 78
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Baş Mühendis - (Nurettin Demir) Sayfa : 79 - 105
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Dersler İçin Ölçme, Değerlendirme ve İyileştirme Önerileri - (İsmail Şahin) Sayfa : 111 - 120
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendisliği Eğitimi’nde Aktif Öğrenme Yöntemlerinin Gerekliliği - (Halit Cenan Mertol, Ferit Yılmaz) Sayfa : 121 - 129
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin İnşaat Mühendisliği Eğitimi Alanında İrdelenmesi - (Mehmet Hüseyin Ertaş, Ali Sayıl Erdoğan, Ahmet Öztaş) Sayfa : 131 - 139
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  AB Cemlib Projesi ile Mühendislik Mekaniği Ders Uygulamaları - (Murat Bikçe, Babür Deliktaş, Hilmi Coşkun, Hakan Tacettin Türker) Sayfa : 149 - 159
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendisliğine Giriş İçin Etkin Bir Yaklaşım: Son 5 Yılda ODTÜ Tecrübesi - (Hediye Tüydeş Yaman, Mehmet Ünal, G. Çağıl Köseoğlu) Sayfa : 149 - 159
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendisliği - Geoteknik Lisans Eğitimi - (Erdal Çokça) Sayfa : 161 - 168
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendisliğinde Lisans Sonrası Akademik Eğitim: Sayılarla Türkiye’deki Mevcut Durum - (Cemalettin Dönmez) Sayfa : 169 - 177
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendisliği Eğitimi ve Akreditasyon Süreci - (İbrahim Türkmen, Tacettin Geçkil) Sayfa : 181 - 190
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Değişim Programlarının Genel Yapısı, İşleyişi ve Kazandırdıkları - (Turan Selçuk Göksan, Soner Uzundurukan, S. Nilay Keskin) Sayfa : 191 - 200
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Muğla Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitimi Programı Güncelleme Çalışması - (Recep Birgül, Nihal Yılmaz, Altuğ Saygılı, Özer Zeybek, Rıfat Kahyaoğlu, Emin Aktan) Sayfa : 201 - 209
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bologna Öncesi ve Sonrasında Stuttgart Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Programı - (Aslı Bilgin) Sayfa : 211 - 223
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  21. Yüzyıl Ortaları İçin İnşaat Mühendisi Yetiştirmek - (Y. Cengiz Toklu) Sayfa : 225 - 231
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Staj - (Önder Koçyiğit, Bahadır Alyavuz, Ayşegül Bildirici) Sayfa : 235 - 246
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  YTÜ Örneğinde İnşaat Mühendisliği Staj Süreçlerinde Stajyerlerin Karşılaştıkları Problemler - (Mustafa Sinan Yardım, Betül Değer) Sayfa : 247 - 257
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Öğrencinin Yeri - (Selim Pul, Metin Hüsem) Sayfa : 259 - 264
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Mevcut Eğitim Sistemine Bakışı ve Çözüm Önerileri - (Savaş Bayram, Tamer Dirikgil, Gözde Tantekin Çelik, Nalân Bulut, Tefaruk Haktanır, Emel Laptalı Oral) Sayfa : 265 - 274
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Sektörünün İnşaat Mühendisliğine Bakışı ve Beklentileri - (İsmail Özkan) Sayfa : 275 - 285
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Eğitim ve Profesyonellik - (Mahmut Küçük) Sayfa : 287 - 293
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Beklentiler: İMO İzmir Şubesi Çalıştayı Sonuçları - (Türkay Baran, Serap Kahraman, Sadık Can Girgin) Sayfa : 297 - 306
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Yeni Sorunlar - (Metin Hüsem, Selim Pul) Sayfa : 307 - 312
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türkiye’de İnşaat Mühendisliği Eğitimine Dair Çözüm Önerileri - (Osman Güner) Sayfa : 313 - 318
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Mühendislik Etiğinin Zorunluluğu - (Ülker Güner Bacanlı, N. Orhan Baykan) Sayfa : 319 - 324
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Enerji Verimliliği Ekseninde İnşaat Mühendisliğinin Güçlendirilmesi - (Mehtap Birgili) Sayfa : 325 - 333
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kamusal İnşaat Mühendisi İstihdamı İçin Bir Yöntem Önerisi - (Fahri Birinci) Sayfa : 335 - 343
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası