12. Ulaştırma Kongresi (Ulaştırma Politikaları)


Yayın Bilgisi : 24-26 Mayıs 2017

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 00.00.0000

Basım Yeri : Ufuk Ofset

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
  İç Kapak, künye, düzenleme kurulu, bilim ve danışma kurulu, yönetim kurulları Sayfa : 1 - 4
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İçindekiler Sayfa : 5 - 6
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Önsöz - (Halil Çağdaş Kaya) Sayfa: 7
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Önsöz - (Nusret Suna)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sunuş - (Güngör Evren) Sayfa : 11 - 11
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sinyalize Kavşaklarda Durma Gecikmesi ve Kontrol Gecikmesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - (Yetiş Şazi Murat, Ziya Çakıcı) Sayfa : 13 - 24
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Şehiriçi Işıklı ve Dönel Kavşak Uygulamalarının Performans Kriterlerine Etkisinin İncelenmesi - (Duygu Erol, Özgür Başkan) Sayfa : 25 - 34
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Trafik Işıklarında Toplu Taşımaya Geçiş Önceliği Uygulamaları, Münih Şehri Örneği - (Mustafa Erciyas) Sayfa : 35 - 48
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Şehiriçi Ulaşım Ağlarında En Kısa Rota Uzunlukları Kullanılarak Tek Yön Düzenlemelerinin Yapılması - (Cenk Ozan, Özgür Başkan) Sayfa : 49 - 58
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kentlerimizde Yol Kenarı Otopark Yönetim Stratejilerinin Trafik Dolaşımı Açısından Değerlendirilmesi: Süleymanpaşa İlçesi, Tekirdağ Örneği - (Halim Ceylan, Görkem Gülhan, Hüseyin Ceylan, Soner Haldenbilen) Sayfa : 59 - 70
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sürücüsüz Taşıtların Katıldığı Trafik Akım Koşullarının Modellenmesi - (Ecem Şentürk Berktaş, Serhan Tanyel) Sayfa : 71 - 80
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Metro İstasyonlarında Perona Erişim Süreleri ve Yürüme Hızlarının İncelenmesi; İstanbul M2 Metrosu Örneği - (Sümeyye Şeyma Kuşakcı Gündoğar, Kemal Selçuk Öğüt) Sayfa : 81 - 90
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Küresel Yürünebilirlik İndeksinin Ölçülmesi: Halaskargazi Caddesi Örneği - (Sevinç Özgün, Kemal Selçuk Öğüt) Sayfa : 91 - 102
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kullanıcılarına Göre Bisiklet: Bir Ulaşım Aracı - (Mustafa Karaşahin, Volkan Emre Uz, İslam Gökalp, Ebru Doğru) Sayfa : 103 - 112
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Işık Kontrolsüz Hemzemin Yaya Geçitlerinde Yayaların Güvenli Aralık Algılarının İrdelenmesi - (Eraycan Demirer, Hüseyin Onur Tezcan) Sayfa : 113 - 122
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kentlerde Ulaşım Dönüşümü: Yeşil Ulaşım Altyapısı - (Kevser Coşkun, Nur Esin) Sayfa : 123 - 134
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türkiye’de Bölgesel Ulaştırma Planlaması için Farklı Coğrafi Düzeylerdeki Ulaşım İlişkilerinin İncelenmesi - (Mehmet Kalaycıoğlu) Sayfa : 135 - 146
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kentsel Planlamada Paradigma Değişiminin Bir Ürünü: "Dirençli Ulaştırma" ve İstanbul Kenti Üzerine İnceleme - (Seçkin Çiriş) Sayfa : 147 - 156
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ulaşım Planlaması Bağlamında Erişilebilirlik ve Talep Modelindeki Yeri - (Mustafa Özuysal, Görkem Gülhan) Sayfa : 157 - 170
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Mekanistik-Ampirik Kaplama Dizayn Metodu Uygulanmasının Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Önemi - (Kemal Armağan, Şebnem S. Karahançer, Ekinhan Erişkin, Buket Çapalı, Fatma Demir,Serdal Terzi, M. Sal) Sayfa : 171 - 180
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ulaştırma Politikalarının Dönüşümü: Sera Gazı Azaltımının Planlaması - (Selma Şekercioğlu, Beyhan İncekara) Sayfa : 181 - 190
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İzmir Körfezi’nde Faaliyet Gösteren Vapurlarda Kapasite Kullanımının Sistem Dinamikleri Yaklaşımı İle İncelenmesi - (Seçil Gülmez, Renda Aslantaş, A. Güldem Cerit) Sayfa : 191 - 206
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Denizli İlinde Tarım Arazilerinde Ulaşım Kaynaklı Kirlenme - (Ece Atilla, Soner Haldenbilen) Sayfa : 207 - 218
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Metrobüs İşletmesi İle İlgili Olarak Meydana Gelen Kazaların ve Etkileşimlerin İrdelenmesi - (Kubilay Akbulut, Aydın Kıcı, N. Özgür Bezgin) Sayfa : 219 - 226
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Alanlarındaki Yatırım Kararlarına Bölge Halkının Katılımı: Karaburun Uygulaması - (Onur Akdaş, Oğuzhan Ayaz) Sayfa : 227 - 238
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Okul Yollarının Trafik Güvenliğinin Belirlenmesi: Balıkesir Örneği - (Ayşe Turabi) Sayfa : 239 - 248
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Lojistik Merkez Yer Seçimi - İşletme Modelleri ve Kıyaslama Çalışması - (Çağlar Tabak, Kürşat Yıldız) Sayfa : 249 - 264
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Demiryollarında CBS Entegrasyonuna Yönelik Politikaların Gerçekleştirilmesi - (Yelda Ademoğlu Gülkılık, M. Tevfik Özlüdemir) Sayfa : 265 - 276
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yaşanabilir Erişilebilirlik / İstanbul - (Özgün Arın) Sayfa : 277 - 288
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Poster Bildiriler Sayfa : 289 - 290
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türkiye’de Demiryolu Sektörü İçin Lojistik Zincir Analizi Ve Modellemesi – SCOR Yöntemi - (Muhammet Türker Ahi, Kürşat Yıldız) Sayfa : 291 - 300
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Erzurum’da Kentiçi Toplu Taşımada Otobüs Hatlarının İncelenmesi - (Ahmet Atalay, Ömer Faruk Biricik, Hümeyra Bolakar) Sayfa : 301 - 308
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sinyal Faz Diyagramının Kavşak Performansı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Antalya Örneği - (Halit Özen, Ezgi Nur Ünlü) Sayfa : 309 - 318
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası