11. Ulaştırma Kongresi


Yayın Bilgisi : 27-29 Mayıs 2015

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 00.00.0000

Basım Yeri :

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
  İç kapak, künye, kurullar, sponsorlar Sayfa : 1 - 4
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İçindekiler Sayfa : 5 - 8
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Önsöz - (Cemal Gökçe) Sayfa : 9 - 10
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sunuş - (Güngör Evren) Sayfa : 11 - 12
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ulaştırma Planlaması ve Yatırımları Sorunsalı İstanbul’un Yaka Geçişleri Örneği - (İsmail Şahin) Sayfa : 13 - 26
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ankara-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren Projesinin ve İşletmesinin Açmazları, Eksikleri ve Sıkıntıları - (İshak Kocabıyık) Sayfa : 27 - 34
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Demiryolu Hemzemin Geçitleri Risk Ölçüm Modeli - (Serkan Erdoğdu, Ayhan Dikmen) Sayfa : 35 - 42
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Eğitiminde Açık Deniz Stajlarında Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Araştırma - (Barış Kuleyin) Sayfa : 43 - 56
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bir Deniz Ulaşımı Öyküsü: Bodrum Deniz Ulaşım A.Ş - (H. Rüştü Tezcan, Arif Yılmaz) Sayfa : 57 - 66
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Karayollarının Çevresel Zararlarını İndirgemek İçin Yöntemler Anadolu Yakası D-100 Otoyolu Örneği - (Esin Ö. Aktuğlu Aktan, Nilgün Ç. Erkan) Sayfa : 67 - 76
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Kalkış Gece Gürültüsü Haritalama Çalışması - (Oya Keskin, Sevtap Yılmaz) Sayfa : 77 - 86
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İzmir Aliağa Limanında Gemilerin Limanda Bekleme Süresi Boyunca Karbon Salımlarının Hesaplanması ve Bu Salımın Sistem Dinamikleri Yaklaşımıyla İncelenmesi - (Murat Bayraktar, A. Güldem Cerit) Sayfa : 87 - 94
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sinyalize Kavşaklarda Sürücü Davranışlarına Bağlı Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi - (Serhan Tanyel, S. Pelin Çalışkanelli) Sayfa : 95 - 104
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sinyalize Dönel Kavşakların Performanslarının Farklı Senaryolar Altında İncelenmesi - (Ziya Çakıcı, Yetiş Şazi Murat) Sayfa : 105 - 116
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sinyalize Yol Ağlarında Bağ Kapasite Artırımı ve Sinyal Optimizasyonu Problemlerinin Eşzamanlı Çözümü - (Özgür Başkan, Cenk Ozan) Sayfa : 117 - 128
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Küçük Ölçekli Kentlerde Işıklı Kavşaklarda Başlangıç Zaman Kaybı ve Doygun Akım Değerinin Belirlenmesi - (Ayşe Polat, Gürcan Sarısoy, Kemal Selçuk Öğüt) Sayfa : 129 - 138
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul’da Otobüs Durak Ceplerinin Kullanımının İrdelenmesi - (Göker Aksoy, Sami Cankat Tanrıverdi, Hüseyin Onur Tezcan, Kemal Selçuk Öğüt) Sayfa : 139 - 150
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türkiye’de Lojistiğin Kurumsal Yapılanması - (Çağlar Tabak, Kürşat Yıldız) Sayfa : 151 - 168
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türkiye-Avrupa Ulaştırma Koridorunda Çoklu Taşımacılık Maliyetleri ve Taşıma Türü Seçimi - (Hava Aldın, Volkan Çetinkaya, D. Ali Deveci) Sayfa : 169 - 180
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Metropol Bölgelerde Lojistik Tesislerin Merkezileştirilmesi Kararının Çevresel Etkileri - (İsmail Önden, Fahrettin Eldemir, Metin Çancı) Sayfa : 181 - 190
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Finansal Değerleme Tekniklerinin Denizcilik Yatırım Projelerine Uygulanması: Liman İşletmeleri Üzerine Değerlendirmeler - (Onur Akdaş, Sadık Özlen Başer) Sayfa : 191 - 204
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ülkemizde Düzgünsüzlük Ölçümleri ve Bazı Verilerin Değerlendirilmesi - (Ufuk Kırbaş, Mustafa Karaşahin, Birol Demir, Nazan Ünal) Sayfa : 205 - 212
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Hasarsız Deneylerle Bir Sathi Kaplamalı Yol Kesiminin Performans Değişiminin İncelenmesi - (Cahit Gürer, Mustafa Karaşahin Sayfa : 213 - 220
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sathi Kaplamalarda Görülen Kusma Bozulması İçin Çözüm Önerileri - (Sedat Çetin, Mustafa Karaşahin, Mehmet Saltan) Sayfa : 221 - 232
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Öğütülmüş Araç Lastiği ve Parafin Modifikasyonunun Taş-Mastik Asfalt Kaplamanın Stabilite ve Rijitliğine Etkisi - (Baha Vural Kök, Mehmet Yılmaz, Mustafa Akpolat) Sayfa : 233 - 240
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Tesis Yer Seçim Problemi ve Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali Örneği - (Görkem Gülhan, Halim Ceylan) Sayfa : 241 - 252
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul Tarihi Yarımada’da Marmaray’dan Önceki Son Dönemde (2013 Yılı) Giren ve Çıkan Karayolu Trafiğinin Dağılımı - (Mustafa Sinan Yardım) Sayfa : 253 - 262
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ulaştırma Projelerinde Katılım “İstanbul Üçüncü Köprü İncelemesi” - (N. Nazlı Varlıer, Özlem Özçevik, Sırma Turgut) Sayfa : 263 - 274
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kentiçi Ulaşım Çözümlemelerine Yönelik Uygulama Örnekleri Üzerinden İstanbul Üst Ölçek Ulaşım ve Mekan Planlarının İrdelenmesi - (Bilge Ulusay Alpay, İclal Kaya Altay) Sayfa : 275 - 284
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yapay Olarak Yaşlandırılmış Asfalt Karışımların Ilık Asfalt Karışımlarda Kullanılması - (Jülide Öner, Peyman Aghazadeh Dokandarı, Burak Şengöz, Ali Topal, Derya Kaya) Sayfa : 285 - 296
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bentonit Kullanımının Bitümlü Bağlayıcıların Reololjik Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması - (Erkut Yalçın, Mehmet Yılmaz, Baha Vural Kök, M. Ertuğrul Çeloğlu) Sayfa : 297 - 306
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İyon Işınıyla İşlenen Geri Dönüştürülmüş Polipropilenin Bitümün Fiziksel Özellikleri Üzerindeki Etkisi - (Perviz Ahmedzade, Taylan Günay, Baurzhan Kultayev, Ahmet Burak Göktepe, Alexander Faınleıb, Olga Grı) Sayfa : 307 - 316
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bitüm Modifikasyonunda Stiren-Etilen-Butilen-Stiren Kullanımının Bitümlü Bağlayıcıların Orta Ve Yüksek Sıcaklık Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi - (M. Ertuğrul Çeloğlu, Mehmet Yılmaz, Baha Vural Kök, Erkut Yalçın) Sayfa : 317 - 326
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Trafik Kaza Analizi: Erzurum- Horasan Yolu Örneği - (Muhammed Yasin Çodur, Ahmet Atalay, Ahmet Tortum) Sayfa : 327 - 334
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yapay Sinir Ağları ile Trafik Kazalarının Modellemesi: Erzurum İli Örneği - (Hümeyra Bolakar, Ahmet Tortum, Nuriye Kabakuş) Sayfa : 335 - 344
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Takip Mesafesi Algısı, Web Tabanlı Bir Anket Çalışması - (Leyla Ünal, Neşe Özdek, Esra Satıcı) Sayfa : 345 - 358
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Şehiriçi Yollarda Üstyapı Bozulma Değerlendirmeleri ve Ülkemizde Karşılaşılan Zorluklar - (Ufuk Kırbaş, Mustafa Karaşahin) Sayfa : 359 - 368
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul’daki T-Kavşaklarda Üçgen Görüş Alanlarının İrdelenmesi - (Gürcan Sarısoy, Mazdak Sadeghpour, Kemal Selçuk Öğüt) Sayfa : 369 - 378
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ülkemiz Karayollarında Kar ve Buz Mücadelesi Yönetimi İçin Yeni Bir Maliyet Hesabı Önerisi - (Ahmet Fatih Kığılı, Mustafa Sinan Yardım) Sayfa : 379 - 390
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Korumasız Yol Kullanıcılarının Güvenliği - (Selim Dündar, Özgün Arın) Sayfa : 391 - 400
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Trafik Kazaları Sonucu Oluşan Yangınların Karayolu Tünelleri Üzerindeki Etkileri ve Yangına Karşı Süreli Koruma Sağlayan Edilgen (Pasif) Yangın Koruma Yöntemleri - (N. Özgür BEZGİN) Sayfa : 401 - 410
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ankara Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattının Anket Dayanaklı Değerlendirilmesi - (Mine Polat, Mustafa Tanış) Sayfa : 411 - 424
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Toplu Ulaşım Talebi Analizinde Akıllı Kart Verilerinden Yararlanılması - (Mustafa Özuysal, Alper Deri, Aylin Kalpakçı, Pelin Çalışkanelli) Sayfa : 425 - 436
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Toplu Taşımada Minibüsten Otobüse Geçişin Konfor ve Çevre Açısından Değerlendirilmesi - (Duygu Erol, Hüseyin Ceylan) Sayfa : 437 - 446
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Çevre ve Toplum Yaşamına Duyarlı Kentsel Yaklaşımlar Bağlamında Yaya Erişimi ve Yürünebilirlik (Kadıköy Örneği) - (Cenk Hamamcıoğlu, Oya Akın) Sayfa : 447 - 456
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Farklı Erişilebilirlik Hesap Yöntemleri ile Erişilebilirliğin Hesaplanarak Yöntemlerin Birbirleriyle Karşılaştırılması: İstanbul Örneği - (Sabahat Topuz Kiremitçi, Haluk Gerçek) Sayfa : 457 - 466
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kent Makroformu Ulaşım Sistemi İlişkisi: Erzurum Örneği - (Doğan Dursun, M.Yasin Çodur) Sayfa : 467 - 476
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kentiçi Ulaşım Uygulamalarında Dönüşüm ve Mekansal Muhayyile - (A. Serap TUNÇER) Sayfa : 477 - 488
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Arazi Kullanım Uyumlu Ulaşım Planlaması (AKUUP) Neden Mümkün Olamıyor? Sebepler ve Makro Öneriler - (Yavuz Duvarcı, Nursen Kaya Erol) Sayfa : 489 - 500
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Başka Diyarlar, Tanıdık Sorunlar, Farklı Bakışlar: Küçük Bir Kentin Ulaşım Sorunları ve Kent Kurguları - (Seher Başlık, Levent Özaydın, Orhan Demir, Mehmet Rıfat Akbulut, Salih Yekta Karakulak, Özlem Ünver,) Sayfa : 501 - 514
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
1 2
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası