1. Yapı İşletmesi Kongresi


Yayın Bilgisi : 18-19 Ekim 1996

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 18.10.1996

Basım Yeri :

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
  Yönetici İnşaat Mühendisine Doğru - (Orhan YÜKSEL) Sayfa : 5 - 14
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendisliği Eğitiminde İş Güvenliği Konusunun Önemi ve Bir Uygulama Örneği - (Uğur MÜNGEN) Sayfa : 15 - 32
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Deneyimler Işığında (İTÜ) Yapı İşletmesi Programı - (Doğan SORGUÇ) Sayfa : 33 - 51
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Uluslararası İnşaat Sektörünün Disiplinler Arası Boyutu - (Doğan SORGUÇ, Mehmet KARABAY) Sayfa : 53 - 66
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türkiye'de Yap-İşlet-Devret Uygulamaları ve Sorunlar - (Cengiz TOKLU) Sayfa : 67 - 78
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Konut Yapı Kooperatiflerinin Sorunları ve Bazı Çözüm Yolları - (Akın ERÎŞKON) Sayfa : 79 - 97
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ana Hatlarıyla İnşaat Sektörümüzde İş Güvenliği Sorunu - (Uğur MÜNGEN) Sayfa : 99 - 117
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Sözleşmeleri Semineri Ardından İzlenimler - (Feyzi HAZNEDAROĞLU, A. Erdal GÜNCAN) Sayfa : 119 - 133
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Şekil ve İçerik Bakımından Uygun Düzenlenmiş Proje, Teknik Şartname ve Sözleşmenin Yapı Üretimindeki Yeri ve Önemi - (M.Emin ÖCAL, NuranKAYA) Sayfa : 135 - 148
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bir Toplu Konut İnşaatı Planlama Uygulamasında Karşılaşılan Güçlükler - (Orhan YÜKSEL, Ali PUSAT) Sayfa : 149 - 158
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Proje Planlama İle ilgili Yazılımların Etkin Kullanılması İçin Sistematik Bir Yaklaşım - (Doğan SORGUÇ, Murat KURUOĞLU) Sayfa : 159 - 168
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Sektöründe Ekip Bazında Verimlilik Aratırımı - (Heyecan GİRİTLİ, Zeynep SÖZEN, Ahmet KOKSAL, Emre YAVUZ) Sayfa : 169 - 184
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ahşap, Çelik ve Tünel Kalıp Sistemlerin Zaman ve Ekonomi Açısından İncelenmesi - (Hikmet Hüseyin ÇATAL, Sırrı ÖNER) Sayfa : 185 - 195
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Mühendislik Sistemlerinin Projelendirilmesinde Risk ve Belirsizliğin Etkileri - (Ferhat TURKMAN) Sayfa : 197 - 206
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Projelerin Değerlendirilmesinde Risk Analizi Yaklaşımı - (M.TalatBİRGÖNÜL, İrem (DİKMEN) ÖZDOĞAN) Sayfa : 207 - 224
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yüklenici İnşaat İşletmeleri İçin Finansal Planlama Aşamasında Risk ve Belirsizliklerin Önemi - (Elçin TAS) Sayfa : 225 - 241
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Sektöründe Değer Mühendisliği Uygulaması - (Sema ERGÖNÜL Sayfa : 243 - 258
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Geleceğin Finansman Modeli Kamu-Özel İşbirliği- (Karayolu Projelerinde Özelleştirme) - (Leyla ÜNAL) Sayfa : 259 - 280
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Birey, Toplum ve Yönetici Özellikleri Açısından Türkiye/Japonya Karşılaştırması - (Doğan SORGUÇ) Sayfa : 281 - 293
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Büyük Projelerde Proje Planlama Ünitesinin Organizasyondaki Yeri - (Orhan YÜKSEL) Sayfa : 295 - 303
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Merkezi Proje Yönetimi - (İlker SALTUK) Sayfa : 305 - 315
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendislerinde İş Tatmini - (Birol KALPAKLI) Sayfa : 317 - 329
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Mühendislikte İnsan Seçimi Esasları - (Çetin VARLIORPAK, Serhan TANYEL, Mesut IŞIK) Sayfa : 331 - 344
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Motivasyonun Nümerik Analizi - (Doğan SORGUÇ, Murat KURUOĞLU) Sayfa : 345 - 358
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası