1. Ulusal Beton Kongresi
(24 Mayıs 1989)

Yayın Bilgisi : 24 Mayıs 1989

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 24.05.1989

Basım Yeri : Kent Basımevi

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
 
  Prof. Bekir Postacıoğlu'nun Ardından - (Prof. Dr. Ferruh KOCATAŞKIN) Sayfa : 1 - 5
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Raportör Görüş Özeti Konu: 1 "Beton Kalitesinin Yapı Açısından Önemi" - (Prof. Dr. Süheyl Akman) Sayfa : 6 - 12
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Beton Mukavemetindeki Değişkenliğin Betonarme Yapısal Elemanların Göçme Riski Üzerindeki Etkisi - (Prof. Altay Gündüz) Sayfa : 13 - 24
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yapıların Deprem Davranışına Düşük Dayanımlı Betonun Etkisi Ve Sürgü Temel Eğitim Okulu Örneği - (İnş. Y. Müh. Nejat BAYÜLKE, İnş. Y.Müh. M. Sülfü AŞIK, İnş. Y. Müh. Ali HÜRATA) Sayfa : 25 - 37
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Beton Dayanımının Yapı Güvenliğine Etkisi - (Prof. Dr. Uğur ERSOY, Prof. Dr. Tuğrul TANKUT) Sayfa : 38 - 52
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Betonda Dayanıklılık Özelliği Ve Önemi - (Prof. Dr. Süheyl AKMAN) Sayfa : 53 - 66
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Betonda Zaman İçerisinde Dayanıklılık - (Dr. İnş. Y.Müh. N.Ülker GÖKÖZ, Prof. Dr. Mario COLLEPARDİ) Sayfa: 67- 78
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Taze Beton Çatlakları - (Prof. Dr. Mehmet UYAN, Dr. Hulusi ÖZKUL) Sayfa : 79 - 89
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kalite, Kalite Kontrol Ve Ekonomi - (Doç. Dr. Erbil ÖZTEKİN) Sayfa : 90 - 97
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Beton Kalitesi Standardizasyonu Ve Beton Kalitesinin Yapı Ekonomisi Açısından Önemi - (Dr. İnş. Müh. M. Nihat TANER) Sayfa : 98 - 105
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Raportör Görüş Özeti Konu: II "Türkiye'de Beton Kalitesinin Ve Denetiminin Mevcut Durumu" - (Doç. Dr. Erbil ÖZTEKİN) Sayfa : 106 - 122
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türk Standartlarında Beton Ve Denetimi - (İnş. Y. Müh. Ender ARKUN) Sayfa : 123 - 138
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  D.S.İ. 1. Bölge Müdürlüğü Beton Kalite Kontrol Laboratuarında Yapılan Kalite Kontrol Çalışmaları - (Kimya Müh. Mesut DELİKAN) Sayfa : 139 - 145
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Büyük Şirketlerde Kalite Kontrolün Mevcut Durumu - (Mimar Turgut GENÇOĞLU, Kimya Müh. Metin Tekkol Sayfa : 146 - 159
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul Ve Çevresindeki Betonların Niteliği Üzerine Bir İnceleme - (Prof. Dr. Saim AKYÜZ, Prof. Dr. Mehmet UYAN) Sayfa : 160 - 171
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  T.C. Karayolları Genel Müdürlüğünün Bir Otoyol Şantiyesinde Ve Ankara Çevresinde Üretilen Betonların Basınç Dayanımına İlişkin Bir İstatistiksel Değerlendirme - (Fizik Y. Müh. Yurtcan Gürsu, Fizik Y. Müh. Mehmet KALMIŞ, Kimya Müh. Ünal AKDAĞ) Sayfa : 172 - 188
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Eskişehir'de Küçük Ve Büyük Şantiyelerde Üretilen Yerinde Yapılmış Betonların Kalite Kontrolü - (Y. Doç. Dr. İlker Bekir TOPÇU) Sayfa : 189 - 198
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Prefabrikasyon endüstrisinde beton kalitesinin ve denetiminin mevcut durumu - (Dr. İnş. Y. Müh. Ersin ARIOĞLU) Sayfa : 199 - 208
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kanalet imalatı ve kalitenin denetimi - (Dsi 6. Bölge Şb. Md. Süleyman ULUÖZ) Sayfa : 209 - 219
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Prefabrik Öngörmeli Kiriş Üretiminde Beton Kalite Kontrolü - (İnş. Y. Müh. Ülkü AROĞLU, İnş. Y. Müh. Orhan MANZAK, Doç. Dr. Erbil ÖZTEKİN) Sayfa : 220 - 232
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul'da Hazır Beton Üretimi Ve Üreticilerin Mevcut Durumu - (İnş. Müh. Haluk IŞOZEN) Sayfa : 233 - 242
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bir Hazır Beton Firmasında Kalitenin Denetimi - (Yük. Müh. Cem BAHADIR) Sayfa : 243 - 254
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Hazır Betonda Bir Standart Kalite Çalışması - (Müh. Çağatay ODABAŞI, İnş. Müh. Ahmet KARADAĞ) Sayfa : 255 - 263
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Atatürk Barajı Ve Hes İnşaatında Beton Kalitesi Ve Denetimi - (İnş. Y. Müh. Sıtkı BURSALI, İnş. Y. Müh. Hakkı DAĞDEVİREN, İnş. Müh. Mehmet MUTLU) Sayfa : 264 - 286
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Atatürk Barajı Ve Hes İnşaatında Beton Çalışmaları - (İnş. Müh. Ruhi KARKİN) Sayfa : 287 - 299
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul Şehrinde Yüksek Dayanımlı Beton - (İnş. Y. Müh. Feridun KOÇAGİL, İnş. Y. Müh. Funda CERBEZER, İnş. Y. Müh. Fikret DİNDAR) Sayfa : 300 - 317
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Mersin Metropol - (İnş. Müh. Osman Tufan, İnş. Y. Müh. Haluk OZBERKİ) Sayfa : 318 - 324
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Raportör Görüş Özeti Konu: III "Beton Kalitesinin Ve Denetiminin İyileştirilmesi İçin Öneriler, Denetimin Örgütlenmesi Ve Kurumsallaşması" - (İnş. Müh. Haluk IŞOZEN, İnş. Y. Müh. Necat CILASON) Sayfa : 325 - 329
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Beton Kalitesinin Ve Denetiminin İyileştirilmesi İçin Öneriler - (İnş. Y. Müh. Necat CILASON) Sayfa : 330 - 338
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Beton Taşımacılığında Bilincin Gereği - (İnş. Müh. Tomris ALTINIŞIK) Sayfa : 347 - 353
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Beton Parke Taşları İçin Standart Basınç Deneyine Alternatif İki Deney - (İnş. Y. Müh. Orhan MANZAK, Doç. Dr. Erbil ÖZTEKİN, Prof. Dr. Mehmet UYAN) Sayfa : 354 - 364
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yuvarlak Doğal Agregalı Betonlarda Sonreb Yöntemi Uygulaması - (Doç. Dr. Abdurrahman GÜNER, Ar. Gör. Serap AKKAN, Ar. Gör. Sema ERGÖNÜL) Sayfa : 365 - 378
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Betonun Bakım Ve Korunması Üzerine Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı - (İnş. Y. Müh. Tahir ÇELİK, İnş. Y. Müh. Tony THORPE, Prof. Dr. Ronald Me CAFFER) Sayfa : 379 - 390
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Betonda Kalite Denetiminin Örgütlenmesi Ve Kurumlaştırılması - (Ar. Lab. Tek. Maksut DİNÇ) Sayfa : 391 - 397
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Belediyelerde Beton Kalitesinin Ve Denetimin İyileştirilmesi İçin Eğitsel Faaliyetler Konusunda MBB-ODA İşbirliği İmkânları - (İnş. Müh. Bahtiyar ÇETİNBAŞ) Sayfa : 398 - 405
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kalite Denetiminin Örgütlenmesi Ve Kurumsallaştırılması - (İnş. Müh. Eyüp KOYUNCU) Sayfa : 406 - 409
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası