Yönetim Kurulu

Üyeler

HÜSEYİN ORKUN KILIÇ
BAŞKAN

1984 yılında Eskişehir`de doğdu. 2003 yılında Eskişehir Anadolu Lisesi`nde lise öğrenimini tamamladı. 2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü`nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Geoteknik Anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı. Halen Eskişehir Teknik Üniversitesi`nde doktora çalışmasına devam etmektedir. İMO Eskişehir Şubesi 8. ve 9. Dönem Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 2009 yılından beri ortağı olduğu şirkette geoteknik, yapı, proje ve uygulamaları üzerine çalışmaktadır.

 

FULYA PİNİCİ
SEKRETER ÜYE (12.09.2023 TARİHİNE KADAR ÜYE)

1989 yılında Konya`da doğdu. 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü`nden mezun oldu. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü`nden mezun oldu. 2014 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı`nda çalışmaya başladı. 2019 yılında Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Ulaştırma Bilim Dalı`nda yüksek lisansını tamamladı. İMO Eskişehir Şubesi 11. Dönem Yönetim Kurulu`nda yedek üye olarak görev aldı. Halen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi`ndeki görevine kentiçi ulaşım planlaması alanında çalışarak devam etmektedir.

 

OYTUN GÖKTEN
SAYMAN ÜYE

1985 yılında Eskişehir Çifteler`de doğdu. 2008 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi`nden mezun oldu. Yapı denetim firması ve çeşitli taahhüt işlerinde saha mühendisi olarak görev yaptı. Genç-İMO 1.Öğrenci Konsey üyeliği, Genç-İMO üniversite temsilciliği görevlerinde bulundu ve İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi`nin çeşitli komisyonlarında görev aldı. İMO Eskişehir Şubesi 9. ve 10. Dönem Yönetim Kurulu`nda yer aldı. Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulunda yer aldı. KESK`e bağlı Enerji Sanayi Maden Emekçileri Sendikasında iş yeri temsilciliği ve çeşitli delege pozisyonlarında bulundu. Çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarında yer almakta olup 2011 yılından beri Etimaden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğü`nde çalışmaktadır.

 

FATMA OKUMUŞ
ÜYE

1988 tarihinde Rize`de doğdu. Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 2012 yılında mezun oldu. 5 yılı aşkın süre yapı denetim şirketinde kontrol şefi olarak görev yaptı. ŞuanAile Şirketinin Rize ve Eskişehir`de devam eden projelerinde; müteahhitlik, proje danışmanlığı, şantiye şefliği ve iş güvenliği uzmanlığı yapmaktadır. İMO Eskişehir Şubesi`nin 11. Dönem Danışma Kurulu Yazman Üyeliği ve 11.Dönem İMO Eskişehir Şubesi Kadın Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubunda yer almaktadır.

 

YAHYA KAYA
ÜYE

1988 yılında Samsun`da doğdu. Liseyi Amasya Macit Zeren Fen Lisesi`de okudu. 2014 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi`nden mezun oldu. Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında öğrenimini sürdürmektedir. Hafif raylı sistemler projeleri ile baraj, gölet planlama ve su yapıları projelerinde çalıştı. Şuan bir A. Ş. firma bünyesinde çalışmaktadır. Öğrencilik yıllarından itibaren Genç-İMO faaliyetlerine aktif olarak katılmış, İMO Eskişehir Şubesi`nin çeşitli komisyonlarında görev almıştır.

 

DURMUŞ YİĞİT ÇAM
ÜYE

2014 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Lisans öğrenimi sürecinde Çek Cumhuriyeti Ostrava Teknik Üniversitesi`nde bir dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gördü. 2014 yılında İngiltere`de University of Reading`de "Proje Yönetimi" alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. İstanbul`da arazi ve gayrimenkul geliştirme alanlarında profesyonel olarak çalıştığı sürede İstanbul Bilgi Üniversitesi`nde İşletme Yüksek Lisansını (MBA) tamamlamıştır. Bu süreçler boyunca Genç-İMO üniversite temsilciliği ve İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası`nda komisyon üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. 2018 yılından beri Eskişehir`de faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yapmaktadır. 

 

ALPTUĞ ARAL
ÜYE (12.09.2023 TARİHİNE KADAR YEDEK ÜYE)

2010 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2010 yılından itibaren kurucu ortağı olduğu mühendislik firmasında proje ve taahhüt üzerine çalışmaktadır. İMO Eskişehir Şubesi 11. ve 12. Dönem Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

 

FERİDE BETÜL HACIMUSALAR YÖRÜKCÜ
SEKRETER ÜYE (12.09.2023 TARİHİNE KADAR)

1986 yılında İzmir`de doğdu. 2010 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi`nden mezun oldu. 10 yıldır Eskişehir`de yapıların projelendirilmesinde hizmet vermektedir. 9. Dönem İMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu yedek üyeliği yapmıştır. 2013 yılından beri İMO Eskişehir Şube Kadın İnşaat Mühendisleri Komisyonunda, TMMOB Eskişehir İKK Kadın Çalışma Grubunda ve İMO Genel Merkez Kadın İnşaat Mühendisleri Komisyonunda çeşitli görevler almıştır.

 
Yedek Üyeler

ÖMER GÜRSEL
YEDEK ÜYE

2011 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi`nden mezun oldu. 2007-2011 yılları arasında genç-İMO sınıf temsilciliği ve üniversite temsilciliği yaptı. İMO Eskişehir Şubesi 8. ve 9. Dönem Yönetim Kurulu`nda yer aldı. Projelendirme firmasında 4 yıl çalıştıktan sonra Eskişehir`de bulunan yapı kimyasalları firmasında 6 yıl boyunca şantiye şefliği görevini yürütmüş ve halen aynı firma bünyesinde teknik hizmetler yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 2015 yılından beri kurucusu olduğu firmada, keşif hazırlama ve yaklaşık maliyet danışmanlığı hizmetlerini de eş zamanlı olarak sürdürmektedir.

 

ÇETİN POYRAZ ALPER
YEDEK ÜYE

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği lisans programından 2011 yılında mezun oldu. Özel sektörde çeşitli yatırım ve diğer taahhüt işlerinde çalıştıktan sonra 2015 yılından itibaren Eskişehir, İnönü Belediyesi`nde sözleşmeli memur olarak çalışmaya devam etmektedir. Çeşitli toplumsal örgütlenmelerde ve Türkiye Belediyeler Birliği etkinliklerinde görev almaktadır.

 

EREN SARITAŞ
YEDEK ÜYE

1982 yılında Ankara`da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Ankara`da tamamladı. 2006 yılında Adana Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2006-2008 yılında özel sektörde ve Bartın Belediyesi`nde, 2009 yılında Adana Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü`nde göreve başlamış olup 2010 yılından beri Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü`nde İnşaat Mühendisi olarak Yapım/İmar Şehircilik Şubelerinde kontrol mühendisi olarak görevine devam etmektedir. İMO Eskişehir Şubesi 8. Dönem Yönetim Kurulu yedek üyesi olarak görev almış olup, İMO Eskişehir Şube Hayattan Sesler adlı Türk Halk Müziği korosu kurucu üyesidir.

 

CENGİZ SEFA YAVUZ
YEDEK ÜYE

1989 yılında Kütahya` da doğmuştur. 2010 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans programından mezun olmuştur. Ulaştırma Dalında akademik çalışmalar yapmış ve 2018 yılında yüksek lisans programını tamamlamıştır. İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi`nde çeşitli komisyonlarda görev almıştır. İnşaat Mühendisliği, Gayrimenkul Değerleme ve Ulaştırma alanlarında birçok bilirkişilik görevinde bulunmuş ve hukuki konularda mütalaalar vermiştir. 2011 tarihinden beri Eskişehir Tepebaşı Belediyesi bünyesinde Mühendis olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

TAYFUN TOPRAK
YEDEK ÜYE

1988 yılında Eskişehir`de doğdu. 2012 yılı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi`nden mezun oldu. 8 yıldır özel sektörde Saha Mühendisi ve Şantiye Şefliği görevi yapmaktadır. İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi`nin çeşitli komisyonlarında ve 10. Dönem Yönetim Kurulu yedek üyesi olarak görev almıştır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

 

KAZIM FIRAT
YEDEK ÜYE

2014 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans programından mezun olmuştur. Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğünde Havza Yönetimi Şube Müdürlüğünde Taşkın ve Rüsubat planlama işlerinde çalışmayı sürdürmektedir. 12. Dönem İMO Eskişehir Şubesinde Sosyal ve Kültürel Etkinlik Komisyonu ve Meslektaşlar Arası Dayanışma ve Örgütlenme Komisyonu görev alan FIRAT evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası