Yönetim Kurulu

Üyeler

HÜSEYİN ORKUN KILIÇ
BAŞKAN

1984 yılında Eskişehir`de doğdu. 2003 yılında Eskişehir Anadolu Lisesi`nde lise öğrenimini tamamladı. 2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü`nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Geoteknik Anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı. Halen Eskişehir Teknik Üniversitesi`nde Doktora çalışmasına devam etmektedir. İMO Eskişehir Şubesi 8. ve 9. Dönem Yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 2009 yılından beri ortağı olduğu şirkette geoteknik, yapı proje ve uygulamaları üzerine çalışmaktadır. İMO Eskişehir Şubesi 12. ve 13. Dönem yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır.

 

CENGİZ SEFA YAVUZ
SEKRETER ÜYE

1989 yılında Kütahya`da doğmuştur. 2010 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans programlarından mezun olmuştur. Ulaştırma Dalında akademik çalışmalar yapmış ve 2018 yılında yüksek lisans programını tamamlamıştır. Eskişehir inşaat mühendisleri odasında çeşitli komisyonlarda görev almıştır.  İnşaat Mühendisliği, Gayrimenkul Değerleme ve Ulaştırma alanlarında birçok bilirkişilik görevinde bulunmuş ve teknik konularda mütalaalar vermiştir. 2011 tarihinden beri Eskişehir Tepebaşı Belediyesi bünyesinde Mühendis olarak görev yapmaktadır. İMO Eskişehir Şubesi 12. ve 13. Dönem yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

ALPTUĞ ARAL
SAYMAN ÜYE

1987 yılında Eskişehir`de doğdu 2010 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2010 yılından itibaren kurucu ortağı olduğu mühendislik firmasında proje ve taahhüt üzerine çalışmaktadır. İMO Eskişehir Şubesi 11., 12. ve 13. Dönem Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

 

EREN SARITAŞ
ÜYE

1982 yılında Ankara`da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Ankara`da tamamladı. 2006 yılında Adana Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2006-2008 yılında özel sektörde ve Bartın Belediyesinde, 2009 yılında Adana Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde göreve başlamış olup 2010 yılından beri Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi olarak Yapım/İmar Şehircilik şubelerinde kontrol mühendisi olarak görevine devam etmektedir. İMO Eskişehir 8., 12. ve 13. Dönem yönetim kurulu üyesi olarak görev almış olup, İMO Eskişehir Şube Hayattan Sesler adlı Türk Halk Müziği korosu kurucu üyesidir.

 

ŞULE YAREN BİNDAŞ
ÜYE

1998 yılında Bandırma`da doğdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2021 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi süresince organize edilen birçok eğitim ve etkinlikte aktif rol oynadı. Staj sürecinde konut, işyeri, otel vb. yapıların kaba ve ince inşaatında bulundu, aynı zamanda Asil Group isimli işyerinde çalışarak proje alanında kendini geliştirme fırsatı buldu. Lisans eğitimi bitirme projesinde IdeCAD, Sta4CAD ve ProtaStructure programlarını kullanarak çeşitli yapılarının çizimlerini ve analizlerini gerçekleştirdi. İlk iş tecrübesi olan Kanık İnşaat firmasında çeşitli prefabrik yapıların metrajlarının çıkarılması ve hakedişlerin hesaplanması görevlerini yerine getirdi. 2 yıldır Yapı Denetim Şirketinde Kontrol Mühendisi olarak çalışmaktadır. 

 

FATMAGÜL AĞLAN
ÜYE

1999 yılında Bursa`da doğdu. 2023 yılında Eskişehir Teknik Üniversitesi`nden mezun oldu. Genç-İMO üniversite temsilciliği görevlerinde bulundu ve Genç-İMO`nun çeşitli komisyonlarında görev aldı. Halen Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Mekanik Bilim Dalı`nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

 

YAHYA KAYA
ÜYE

1988 yılında Samsun`da doğdu. Liseyi Amasya Macit Zeren Fen Lisesi`nde, üniversiteyi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi`nde okudu. Anadolu Üniversitesi`nde Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında eğitim aldı. Hafif Raylı Sistemler Projeleri yapımı ile Baraj, Gölet Planlama ve Su Yapıları projelerinde Ulaştırma ve Su Yapıları alanında çalıştı. Estram A.Ş`de çalışmaktadır. Genç-İMO ile başladığı İMO çalışmalarını şubenin çeşitli komisyonlarında görev alarak sürdürmüştür. İMO Eskişehir Şubesi 12. ve 13. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır ve TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği görevini yürütmektedir.

 
Yedek Üyeler

ÖMER GÜRSEL
YEDEK ÜYE

1988 yılında İzmir`de doğdu. 2011 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi`nden mezun oldu. 2007-2011 yılları arasında genç-İMO sınıf temsilciliği ve üniversite temsilciliği yaptı. İMO Eskişehir Şubesi 8.,9. ve 13. Dönem Yönetim Kurulu`nda yer aldı. Projelendirme firmasında 4 yıl çalıştıktan sonra Eskişehir`de bulunan yapı kimyasalları firmasında 6 yıl boyunca şantiye şefliği görevini yürütmüş ve halen aynı firma bünyesinde teknik hizmetler yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 2015 yılından beri kurucusu olduğu firmada, keşif hazırlama ve yaklaşık maliyet danışmanlığı hizmetlerini de eş zamanlı olarak sürdürmektedir.

 

DURMUŞ YİĞİT ÇAM
YEDEK ÜYE

1988 yılında Eskişehir`de doğdu. Eskişehir Anadolu Lisesi`nden sonra İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Lisans öğrenimi sürecinde Çek Cumhuriyeti Ostrava Teknik Üniversitesi`nde bir dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gördü. 2014 yılında İngiltere`de University of Reading`de "Proje Yönetimi" alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. İstanbul`da arazi ve gayrimenkul geliştirme alanlarında profesyonel olarak çalıştığı sürede İstanbul Bilgi Üniversitesi`nde İşletme Yüksek Lisansını (MBA) tamamlamıştır. Bu süreçler boyunca Genç-İMO üniversite temsilciliği ve İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi`nde komisyon üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. İMO Eskişehir Şubesi 13. Dönem yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2018 yılından beri Eskişehir`de faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yapmaktadır. 

 

FULYA PİNİCİ
YEDEK ÜYE

1989 yılında Konya`da doğdu. 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü`nden mezun oldu. 2019 yılında Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Ulaştırma Bilim Dalı`nda yüksek lisansını tamamladı. İMO Eskişehir Şubesi 11., 12. ve 13. Dönem Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı. İMO Genel Merkez 47. ve 48. dönem Ulaştırma Kurulu üyesidir. Eskişehir Kent Konseyi 21. dönem Yürütme Kurulu üyesidir. Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Danışma Kurulu üyesidir. 2014 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi`nde başlayan görevi 8 sene Ulaşım Dairesi Başkanlığında sürmüş olup 2 senedir Fen İşleri Dairesi Başkanlığında devam etmektedir.

 

OYTUN GÖKTEN
YEDEK ÜYE

1985 yılında Eskişehir Çifteler`de doğdu. 2008 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi`nden mezun oldu. Yapı denetim firması ve çeşitli taahhüt işlerinde saha mühendisi olarak görev yaptı. Genç-İMO 1.Öğrenci Konsey üyeliği, Genç-İMO üniversite temsilciliği görevlerinde bulundu ve İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi`nin çeşitli komisyonlarında görev aldı. İMO Eskişehir Şubesi 9,10,12 ve 13. Dönem Yönetim Kurulu`nda yer aldı. KESK`e bağlı Enerji Sanayi Maden Emekçileri Sendikasında Bursa Şubesi yöneticiliği yapmakta olup KESK üst kurul delegesidir. Odunpazarı Kent Konseyi Yürütme kurulu basta olmak üzere çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarında yer almakta olup 2011 yılından beri Etimaden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğü`nde Başmühendis olarak çalışmaktadır.

 

ÇETİN POYRAZ ALPER
YEDEK ÜYE

1987 yılında Samsun`da doğdu ve aynı ilde ilköğretim ve lise öğrenimini tamamladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği lisans programından 2011 yılında mezun oldu. Özel sektörde çeşitli yatırım ve diğer taahhüt işlerinde çalıştıktan sonra 2015 yılından itibaren Eskişehir, İnönü Belediyesi`nde İnşaat Mühendisi olarak çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda belediyedeki görevi ile ilgili olarak, Sakarya Üniversitesi, Mahalli İdareler ve Şehircilik yüksek lisans programından 2023 yılında mezun oldu. İMO Eskişehir Şubesi 13. Dönem yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Halihazırda İnönü Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü`nde İnşaat Mühendisi olarak çalışmaya devam etmekte olup, çeşitli toplumsal örgütlenmelerde ve Türkiye Belediyeler Birliği etkinliklerinde görev almaktadır.

 

TOLGA KARAN
YEDEK ÜYE

1991 yılında Eskişehir`de doğdu. 2015 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden mezun oldu. Turna Yapı Denetimde Kentsel Dönüşüm Birimi, statik proje müellifliği, Esuzman Beton Laboratuvarında çelik, beton ve karot deneyleri yapmak ve raporlamak, Nuri Karakaya & Ogn Teknik Yapı firmasında; Alpu İlçesi Kanalizasyon İnşaatı, Boyacıoğlu ve Yenişehir Konakları Kanalizasyon İnşaatı, Aşağısöğütönü Yağmur Suyu İnşaatı, Mahmudiye İlçesi Pazar Yeri Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı, Estim Yağmur Suyu İnşaatı, Teksan Kanalizasyon İnşaatı, Alpagut İlçesi Kanalizasyon İnşaatı alt yapı projelerinin şantiye şefliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı`nda kontrol mühendisliği yaptı. Halen Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü`nde İmar ve Ruhsat biriminde çalışmaktadır. 

 

KAZIM FIRAT
YEDEK ÜYE

1983 yılı Niğde doğumludur. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans programından mezun olmuştur. Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğünde Havza Yönetimi Şube Müdürlüğünde Taşkın ve Rüsubat planlama işlerinde çalışmayı sürdürmektedir. 12. Dönem İMO Eskişehir Şubesinde Sosyal ve Kültürel Etkinlik Komisyonu ve Meslektaşlar Arası Dayanışma ve Örgütlenme Komisyonu görev almıştır. İMO Eskişehir Şubesi 13. Dönem yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası