ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) UZMANLIK EĞİTİMİ

Şubemiz, 18-19 Nisan 2015 tarihlerinde Enerji Kimlik Belgesi (Ekb) Uzmanlığı Eğitimi düzenleyecektir.

Eklenme Tarihi: 31/03/2015

 

05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" uyarınca, Enerji kimlik belgesi BEP-TR kullanılmak suretiyle düzenlenmekte, BEP-TR`ye erişim yetkisi, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlara verilmektedir. Bu yetki, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluş adına, düzenlenen eğitimlere katılmak suretiyle enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere Bakanlık tarafından sertifikalandırılan EKB Uzmanı gerçek kişiler tarafından kullanılmaktadır.

Yönetmelik kapsamında, enerji kimlik belgesi düzenleyebilmek için EKB uzmanı eğitimlerine katılmak, eğitim sonu sınavında başarılı olarak Yetki Belgesi almak gerekmektedir.

Odamız 04.07.2011 tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesi (EKB) eğitimi verme konusunda yetkili kuruluş olarak faaliyet göstermektedir.

2015 yılı için Eğitim ücreti 225,00,-TL, EKB Uzmanlık Belgesi 25,00.-TL olarak belirlenmiş olup eğitim dokümanları için herhangi bir ücret alınmayacaktır.

 

Eğitime katılım için aranacak şartlar ve istenecek belgeler:

·         İmzalı EKB Uzmanı EK-1 Kayıt Formu   

·        Diploma / Mezuniyet Belgesi (Onaylı örneği (Oda, Okul veya Noterden) – İMO üyeleri için istenmeyecektir.)

·         Aidat borcu bulunmaması

·         3 adet fotoğraf

·         Nüfus Cüzdanı fotokopisi

·         İMO Üyeleri için aşağıdaki belgelerden herhangi birisi;

-          Uzmanlık alanı "yapı" olan geçerli SİM belgesi

-  Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan üyelerimiz için kursa katılımlarına dair kurum onaylı yazı veya kurum kimlik kartı ile ekteki örneğe uygun dilekçe

-      Yapı denetim kuruluşlarında çalışan üyelerimiz için ekteki örneğe uygun dilekçe

·         EMO Üyeleri için "Elektrik 1 kV Altı SMM Belgesi" veya "1kV Üstü ve 1 kV Altı SMM Belgesi"

·      MMO Üyeleri için Isı Yalıtımı - Isıtma Tesisatı - Sıhhi Tesisat alanlarında SMM Büro Tescil Belgesi

·         MO (Mimarlar Odası) Üyeleri için Serbest Mimarlık Belgesi

·         Eğitim ve Belge ücretini yatırmış olduğuna dair makbuz

Her katılımcı eğitime gelirken kendi kişisel bilgisayarını getirecektir. Odamız tarafından katılımcılara bilgisayar sağlanmayacaktır.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası