KADINLARIN YÜZYILLAR ÖNCE BAŞLATTIĞI İSYAN BUGÜN DE SÜRÜYOR YAŞASIN 8 MART!

Kadın Komisyonumuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla Bir Basın Açıklaması Yaptı

Eklenme Tarihi: 09/03/2015

" Yaşasın 8 Mart"

 8 Mart 1857 tarihinde, bir grup dokuma işçisi kadının hak arama mücadeleleri sırasında yanarak hayatını kaybetmesi, 8 Mart`ı kadınların insanca yaşam mücadelelerinin sembolü haline getirmiştir. Bu mücadele her ne kadar devam etse de, kadınlar erkekler tarafından taciz edilmiş, şiddet uygulanmış, yaralanmış ve öldürülmüşlerdir. Sırf kadın oldukları için iş hayatlarında kariyer olanakları kısıtlanmış, mobbinge maruz bırakılmış, daha düşük ücretlerle çalışmaya zorlanarak pek çok yasal güvenceden mahrum bırakılmışlardır.

Her gün kadına yönelik yeni bir şiddet ve cinayet haberlerinin duyulması ve 11 Şubat günü vahşice öldürülen Özgecan ASLAN`ın haberi toplum olarak hepimizi derinden sarsmıştır. 2015 8 Mart`ının simgesi Özgecan Aslan olacaktır. Özgecan şahsında kadın cinayetlerinin bu denli görünür olması olumludur ancak kadın cinayetlerinin kaynağı olan, ataerkil sistemle hesaplaşılmadığı sürece sona ermesi nasıl mümkün değilse, kadını ikinci cins olarak gören, çocukları bu anlayışla yetiştiren sistem sorgulanıp mahkûm edilmedikçe kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin ve kadın-erkek eşitsizliğinin durdurulması da aynı derecede olanaksızdır.

Siyasi iktidarın toplumsal cinsiyet eşitliğini zedeleyen politikaları, tüm kadınlarını olduğu gibi kadın mühendisleri de derinden etkilemektedir. Profesyonel meslek sahibi olmaları ve eğitimleri nedeniyle "şanslı" olarak görülen kadın mühendislerin evde ve sokakta yaşadığı sorunlar baki olmakla birlikte, "erkek mesleği" olarak görülen bir alanda bulunmaları kadınları bir başka sorunlu durumla karşı karşıya bırakmaktadır. Açık ki kadın mühendisler, ağırlıkla şantiyelerde de değil, masa başında çalışmak durumda kalmaktadır.

Kadınların doğum izni veya ücretli izin sürelerinin arttırılması gibi son dönemde gerçekleştirilen düzenlemeler, ilk adımda kadın istihdam olanakları genişletiliyor gibi görünse de, uzun vadede kadınları çalışma yaşamından uzaklaştırıp eve hapsedecek, işvereni kadın yerine erkek istihdamına yönlendirecek özellikler taşımaktadır.

Kadınlar, dünyanın neresinde olursa olsun her durumda ataerkil sistemin mağdurudur.  

Kadınlar, kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarının bilincinde, yine kadın olmaktan doğan haklarının farkındalar, hak ve özgürlükleri için sokağa çıkmaya kararlılar. Çünkü yüzyıllardır devam edegelen kadın mücadelesi, kadınların kurtuluşunun ancak kadınlarla mümkün olacağını öğretmiştir.

Yaşasın Kadın Dayanışması,

İnşaat Mühendisleri Odası

Eskişehir Şubesi Kadın KomisyonuTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası