`KENTSEL DÖNÜŞÜM: NE, NİÇİN, NASIL?` PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Şubemizin düzenlediği `KENTSEL DÖNÜŞÜM: NE, NİÇİN, NASIL?` Paneli 5 Mart 2015 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon?da Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Baro Başkanı Rıza Öztekin, TMMOB ye bağlı diğer Oda başkanları, Kamu Kurumları, Belediyeler, Üniversiteler ve İnşaat Mühendisi üyelerimizin katılımlarıyla yapıldı.

Eklenme Tarihi: 06/03/2015

 

Şubemizin düzenlediği `KENTSEL DÖNÜŞÜM: NE, NİÇİN, NASIL?` Paneli 5 Mart 2015 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon`da Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Baro Başkanı Rıza Öztekin, TMMOB ye bağlı diğer Oda başkanları, Kamu Kurumları, Belediyeler, Üniversiteler ve İnşaat Mühendisi üyelerimizin katılımlarıyla yapıldı. Oturum Başkanlığını İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanımız Bülent ERKUL`un yaptığı panele konuşmacı olarak İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe, İnşaat Yüksek Mühendisi Fercan Yavuz ve Prof Dr. Nadir Suğur katıldı. Şube Başkanımız Bülent ERKUL`un açılış konuşması ile başlayan Panelde, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemal GÖKÇE "Kentsel Dönüşüm Kent ve Konut Sorunu mu, Rantın Bölüşümü Sorunu mu?", Anadolu Üniversitesi`nden Prof.Dr. Nadir SUĞUR "Kentsel Dönüşümün Sosyolojisi", İnş.Yük.Müh. Fercan YAVUZ "Kentsel Dönüşüm Sürecinde Eskişehir!" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

 

Şube Başkanımız Bülent ERKUL`un açılış konuşması;

        İster sokaklarında dolaşarak, isterse panoramik olarak baktığınız da dünyada ki birçok kentin görsel açıdan birbirine benzemeye başladığını ve ayırt edilemez görüntüler sergilediğini gözlemleyebiliriz son yıllarda. Bu görüntü,  ilk bakışta kentlere pozitif bir katkı gibi algılansa da aslında yerel değerlerin yerle yeksan edildiği küresel ekonomi-politiğin kentler üzerindeki dayatmasından başka bir şey değildir. Bu ekonomi-politik ve bu benzeşme, geçmiş tarihi ve kimliği olan kentleri de hedefine alarak amacı doğrultusunda kimliksiz kent havzaları oluşturmaktadır ne yazık ki. Ve bambaşka coğrafyalarda üretilen çözümleri "bulunmadık hint kumaşı" anlayışıyla dayatmaktadır bizlere. Aslında kentlerdeki değişimi algılayabilmenin ve çözüm üretebilmenin yolu; her kentin sisteminin işleyişini iyi ve doğru analiz edebilmek, o kentin yörüngesini iyi kavrayabilmek ve toplumsal işlevinin "nev-i şahsına münhasır" olmasına odaklanmaktan geçer. Toplumsal işlevleri içinde barındıran mekansal biçimlerin, insan coğrafyasına da aşina olması gerekmektedir.  Eğer insanın iç coğrafyasını anlamıyorsak kenti, üstüne inşa ettiğimiz topoğrafyanın neresine ve nasıl yerleştireceğimizi de bilemeyiz. Bu bilinmezliklerin gelip düğümlendiği soru ise cevabını ülkenin ve kentin politik kavşağında aramaktadır.

    Değerli konuklar, bu tahliller doğrultusunda çağdaş ve bilimsel bir anlayışla kentlere yaklaşan bir meslek örgütü olarak kentliliğin "birlikte yaşama tutkusu" olduğu bilinci ile kentlerin kaderlerini etkileyen politikalara müdahil olmayı yurtseverlik görevi olarak görmüşüzdür daima.

    On yıllardan beri uygulanan yanlış ve çarpık kentleşme politikalarını değişik siyasi oluşumlar içerisinde dayatan güçler; aslında bugün karşı karşıya olduğumuz sorununda bizzat yaratıcılarıdır. 1999 Körfez depreminin sorumluluğunu birkaç müteahhit`e yıkıp olayın sistemden değil de denetimden ve mühendislikten kaynaklandığı olgusu yaratanlar, ülke coğrafyasının bir deprem bölgesi olduğunu 2011 Van depreminden sonra hatırlayıp, 6,5 milyon riskli yapıyı bir gecede sayan zihniyetten farklı değildir. İnsanların acı ve korkularından kazanç elde etmeyi, onlarca milyar dolarlık sıcak para döngüsüyle inşaat ve bankacılık sektörlerini canlı tutmayı amaçlayan yeni dünya ekonomi politiği bugün bir yasa halinde ete kemiğe bürünerek karşımıza çıkmaktadır.

    Değerli konuklar, 6306 sayılı yasanın çıktığı ilk günden beri yanlış ve eksik yönlerini vurgulamış, nasıl bir yasa olması konusunda tartışma ve çalışmalar yapmış ve bunu devlet ve kurumlarıyla defalarca paylaşmış bir meslek örgütü olan İnşaat Mühendisleri Odamız halkımızı bilgilendirme ve bilinçlendirme konusunda bir bekleyiş içerisine girmişti bir süredir. Acaba yanlışlıklar düzeltilebilir, gerçek anlamda halkın çıkarı doğrultusun da Kentsel dönüşüm uygulamaları yapılabilir mi diye umutlu bir beklenti içinde olmuştur. Ama gördük ki gün geçtikçe halkımızın mağduriyeti artmakta ve olay sosyal bir yaraya dönüşmektedir. O zaman bizde böyle bir paneli bir an önce yapmaya karar verdik. "Kentsel Dönüşüm" Ne?, Nasıl? Niçin? diye bilenlere soralım, tartışalım ve bilgilendirelim istedik. Ayrıca İMO olarak kentlerin yenilenmesine karşı olmadığımızın tam tersine doğru yasayla, iyi uygulamayla ve ekonomik bir çözümlemeyle yenileme ve kentleşmenin daima yanında olduğumuzun da bilinmesini istiyoruz.  İşte bugün de bunun için sizlerle beraberiz.

   Hepinize tekrar hoş geldiniz diyor yararlı bir panel olacağı umuduyla katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

BÜLENT ERKUL

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

ESKİŞEHİR ŞUBE BAŞKANITMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası