BASIN TOPLANTISI

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulumuz 28 Aralık 2014 Pazar günü Abacı Konak Otel?de bir basın toplantısı düzenledi.

Eklenme Tarihi: 29/12/2014


İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulumuz 28 Aralık 2014 Pazar günü Abacı Konak Otel`de bir basın toplantısı düzenledi. 

 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat ERSAN`ın açıklaması:

TMMOB ve İnşaat Mühendisleri Odası yarım asrı geçen bir zaman dilimi içerisinde toplum ve kamu yararı ilkesinden ödün vermemiş, meslektaşlarının ve kamunun hak ve çıkarlarını korumuş, üyelerinin özlük ve sosyal haklarının geliştirilmesi doğrultusunda yoğun çaba harcamış bir meslek örgütüdür. Yüz bini aşkın üyesi bulunmaktadır; inşaat mühendislerinin tek ve merkezi Meslek Odasıdır.

İnşaat mühendisliğinin mesleki alanı oldukça geniştir.  Odamız, kamu yararı ilkesinden hareket ederek  güvenli yapılaşmanın sağlanması, doğanın ve kentsel değerlerin korunması, yaşanabilir kentler oluşturulması, ulaşımın nitelikli olması, yapı denetiminin yapı üretim sürecinin asli unsuru olarak kabul edilmesi, kentlerimizin olası bir depreme hazırlanması, mesleki niteliğin yükseltilmesi, mesleki uygulamaların bilimsel esaslara ve teknolojik gelişmelere uyumlu hale getirilmesi doğrultusunda gayret göstermekte, inşaat mühendisliği mesleğinin itibarının korunması yolunda kayda değer adımlar atmaktadır.

Bütün bu konu başlıkları aynı zamanda bilimsel-mesleki üretimimizin de odak noktasını oluşturmuş, düzenlenen mesleki bilimsel etkinlikler sayesinde Odamız, alanında referans kurum olmayı başarmıştır. Mesleki ve evrensel kabulleri kendine hareket noktası alarak kamu idaresinin karar ve tasarruflarını kamu adına denetleyen Odamız, siyasi iktidarlar tarafından hedef tahtası haline getirilmiştir. 

Mevcut iktidar döneminde, doğanın ve kamusal değerlerin talanının ayyuka çıktığı bilinmektedir. Bu süreç aynı zamanda, siyasi iktidarın meslek odalarını etkisizleştirme, vesayet altına alma, denetim kanallarını kapatma, üyesiyle ilişkisini koparma girişimlerine tanık olmuş, Meslek Odalarının mevzuatı sık sık değiştirilmiştir.  

2011 yılında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle başlayan,  2012`de Planlı Tip İmar Yönetmeliği değişikliği ile devam eden mevzuat süreç, Meslek Odalarının mali ve idari açıdan denetlenmesiyle yeni bir boyuta evrilmiş, 24 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete`de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği ile siyasi  iktidarın Meslek Odaları üzerinde kurmak istediği mali ve idari denetimin ayrıntıları yayımlanmıştır.  Bakanlığın son tebliği, şu an Taslak olarak Başbakanlığa gönderilen, içinde Yapı Denetim Yasası, İmar Yasası ve TMMOB Yasası`nda değişiklikler içeren torba yasayla birlikte ele alındığında, siyasi iktidarın Meslek Odalarından duyduğu rahatsızlık daha net bir biçimde görülecektir. Siyasi iktidar ülkemizi dikensiz gül bahçesine çevirmek istemekte, bunun için Meslek Odalarını etkisizleştirmek, devre dışı bırakmak doğrultusunda Yasamızı değiştirme hazırlığı yapmaktadır.  

Bırakalım talan ve yağma uygulamalarının sorunsuzca hayata geçecek olmasını, İnşaat Mühendisleri Odası`nı etkisizleştirmek, yapı üretim sürecini denetimsizliğe mahkûm edecektir. Bu, Türkiye gibi bir deprem ülkesinde düpedüz katliamlara davetiye çıkarmaktır. Olası mevzuat değişiklikleri, Meslek Odalarını etkisizleştireceği için, üretim ve denetimde ortaya çıkacak zafiyetin, telafi edilmesi mümkün olmayan sonuçlar doğurması kaçınılmaz olacaktır. 

TMMOB ve bağlı Meslek Odaları kuruldukları günden bu yana, toplumcu, eşitlikçi, sosyal refahçı anlayıştan ayrılmamış, kamu ve toplum yararı ilkesinden ödün vermemiştir.  Siyasi iktidar yasamızda ne değişiklik yaparsa yapsın, Meslek Odalarını mücadeleci geleneğinden uzaklaştırmak mümkün  olmayacak, mühendisler, mimarlar, şehri plancıları yağma ve talan uygulamalarına TMMOB` nin kuruluşundan bugüne kadar, yani 60 yıl kamu ve ülke yararı gözeterek hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin kamu yararı adına mücadele ettiyse,  bugün TMMOB yasasının değiştirilmesine de izin vermeyecektir.


Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ERKUL`un açıklaması:

    Kentimizin değerli basın emekçileri, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulunun şubemize yaptıkları ziyaret nedeniyle sizlerle bir araya gelmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduk. Hepiniz hoş geldiniz.

    Aslında bir tanışma toplantısı olmasını düşünmüştük bu birlikteliğimizin. Ama ülke ve kent gündeminin yoğunluğu nedeniyle görüşlerimizi paylaşmadan geçmeyi de çok doğru bulmadık.

       Değerli basın mensupları, bundan bir süre önce Atatürk Stadyumunun yerine yapılması planlanan kent meydanı ile ilgili İMO olarak görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Ve her konuda olduğu gibi "biz demiştik" demekten bıktığımızı söylemiştik.  Şimdi görünen o ki kent meydanı ile ilgili biz yine haklı çıktık. Maket olarak vilayet meydanında sergilenen proje meydanın son hali midir, yoksa tepkilerimizi ve halkın sinir katsayısını ölçmek için yapılan bir ön çalışma mıdır? Henüz bunu bilmiyoruz, fakat eğer böyle ise ortaya konulan projenin, tüm dünya da kabul görmüş meydan anlayışıyla yakından uzaktan ilgisi yoktur. Projede, meydandan çok, iç avlulu binalar topluluğu görünümü vardır.  

      İnsanların elini kolunu sallayarak gezebileceği bir meydan ve nefes alınacak bir alan değildir sunulan bu proje. Kentin en değerli yerinde gerçekleştirilecek bu dönüşüm, şehirde yaşayan vatandaşın, belediyelerin, mimar, mühendis ve şehir plancılarının, diğer sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alındığı, büyük bir kesimin mutabakatının sağlandığı bir proje olmalıdır. Mimarlar Odası Eskişehir Şubesinin yaptırdığı yüze yakın çalışmayı yok sayıp, kime? ne zaman? ve kaç liraya? ve hangi kriterlerle? Yaptırıldığı belli olmayan ve Eskişehir halkının kabullenmeyeceği böyle bir çalışmaya İMO olarak kesinlikle itirazlarımız olacaktır. Yapılan uygulamalar yasal olsa bile etik değildir diye düşünüyoruz. Meydan görünümlü avlu projesinin bu haliyle hayata geçmesi, bu işin finansmanını sağlayacağı söylenen Anadolu Üniversitemizin gerek yapımda, gerekse yapım sonrası işletmede çok başını ağrıtacaktır. Yöneticilerimizin emrivaki ve dayatma alışkanlıklarını bir kenara bırakıp bir an önce bu yanlıştan dönmelerini bekliyoruz.

  Değerli basın mensupları,  İnşaat Mühendisleri Odası olarak önceliğimiz her zaman insan yaşamı, toplum yararı, meslektaşlarımızın ve mesleğimizin gelişmesi için çaba göstermektir. Araştırmadan ve bilgilenmeden söz söylemeyiz. Gerçek bilgi ve belgeye dayanmayan iddia ve suçlamaları da dikkate almayız.  Bu ilkelerimiz nedeniyle sadece mevcut değil geçmiş şube yönetimlerimizin yaptıklarını da sonuna kadar savunur ve arkasında dururuz.  

  Değerli basın mensupları, imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapıların halkın güvenliğini tehdit edeceği gibi kentin dokusunu ve görünümünü de bozacağı bilinen bir gerçektir. Odamız, yasal olmayan, kaçak ve çarpık yapılaşmaya hem bugün hem de geçmişte daima karşı çıkmıştır. Bu nedenle Odamızın adının yanlış anlaşılmalara meydan verecek söylemlere konu edilerek medyada yer almasından üzüntü duyduğumuzu da belirtir saygılar sunarız.

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası