HİÇBİR GÜÇ MESLEK ODALARI ÜZERİNDE VESAYET KURAMAMIŞTIR, BUNDAN SONRA DA KURAMAYACAKTIR

Oda Yönetim Kurulumuz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliği ile ilgili bir açıklama yaptı.

Eklenme Tarihi: 26/12/2014

Hiçbir güç Meslek Odaları üzerinde vesayet kuramamıştır, bundan sonra da kuramayacaktır
 
AKP iktidarının bir süredir TMMOB ve Bağlı Odaları vesayeti altına almaya dönük girişimleri, 24 Aralık 2014 tarihinde yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği ile somut bir anlam kazandı.
 
Tebliğ hükümleri incelendiğinde; 6235 sayılı TMMOB Yasası`nda yer alan ve ilginç ki 12 Eylülcüler tarafından bile uygulanmaya alınmayan hükümlerin, AKP iktidarı tarafından gündeme getirildiği görülecektir.
 
12 Eylülcüler TMMOB ve bağlı Odaları mali, idari ve politik açıdan denetleme ihtiyacı duymamışken, mevcut iktidarın bu hükümleri uygulamaya alması son derece anlamlıdır; nasıl bir Türkiye, nasıl bir meslek odası yaratılmak isteniyorsa, Tebliğ bu özelliklerle donatılmıştır.
 
Kaldı ki, Bakanlık Tebliği ile kamuoyuna yansıyan içinde 6235 sayılı TMMOB Yasası`nda da değişiklikler içeren torba yasa birlikte ele alındığında siyasi iktidarın niyeti gün ışığına çıkacaktır. AKP Hükümeti TMMOB ve bağlı Odalarına karşı topyekun bir saldırı için hazırlığını yapmış, uygulamaya almıştır.
 
AKP Hükümetinin, Meslek Odalarından duyduğu rahatsızlığı anlamak mümkündür. Çünkü Odalarımız kamu ve toplum zararına yol açacak, kentlerin ve doğanın talan edilmesiyle sonuçlanacak, mesleki niteliği düşürecek, üretim ve denetim sürecini zaafa uğratacak her türlü karar ve tasarrufa, projeye itiraz etmekte, pek çoğunu yargıya taşıyarak uygulamasını durdurmaktadır.
 
Saflar belli olmuştur. Bir tarafta bütün kamusal alanı ve kamusal değeri ticarileştirmek isteyen siyasi iktidar, diğer tarafta ise toplum ve meslektaş çıkarları için ödün vermeyen TMMOB ve bağlı Odaları bulunmaktadır. Meslek Odaları halka ait olanın halk tarafından kullanılmasını istemekte, siyasi iktidar ise halka ait olanı yandaşlara peşkeş çekmektedir. Son günlerdeki gelişmeler, yeşili, doğayı, akarsuları, kentleri talan etmek isteyen bir anlayışla, yaşanabilir bir ülke yaratmak isteyen anlayışın çelişkisini yansıtmaktadır.
 
Kabul ediyoruz. Bu farklılık yok sayılacak, ortadan kaldırılabilecek, görmezden gelinecek gibi değildir. Siyasi iktidar büyük sermaye gruplarının, zenginlerin iktidarını olduğunu her fırsatta göstermekte, TMMOB ise halkın yanında olduğunu ilan etmektedir.
 
Uygulanmasına izin vermeyeceğimiz ve uygulanmasının mümkün olmadığı Tebliğler yayımlamak, mesleki alanlarımızda tam bir karmaşaya ve keşmekeşe yol açacaktır.
 
TMMOB Yasası`nda yapılmak istenen değişikliklerle birlikte Tebliğ derhal geri çekilmeli, mesleğin ve toplumun farklılaşan ihtiyaçlarına, bilimde ve teknolojideki gelişmelere uygun olarak, TMMOB ve bağlı Odalarının mevzuatı yeniden ele alınmalıdır. Hiçbir güç, TMMOB ve bağlı Odaları üzerinde vesayet kuramamıştır, bundan sonra da kuramayacaktır.
 
İnşaat Mühendisleri Odası 
Yönetim KuruluTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası