1 MAYIS ÖZGÜRLÜĞÜN VE DEMOKRASİNİN SİMGESİDİR

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu?nun 1 Mayıs dolayısıyla yaptığı açıklama. 29 Nisan 2014

Eklenme Tarihi: 30/05/2014

1 Mayıs özgürlüğün ve demokrasinin simgesidir

Türkiye yine 1 Mayıs öncesi gergin günlerden geçiyor. Siyasi iktidar anlaşılmaz bir biçimde 1 Mayıs kutlamalarını yasaklamak istiyor. 1 Mayıs için simgesel öneme sahip Taksim Meydanı kutlamalara kapatılıyor.


Başta İstanbul olmak üzere, 1 Mayıs`ın nasıl ve hangi alanda kutlanacağına dair tartışmanın, salt bir yer tartışması olmadığı bilinmektedir. Siyasi iktidarın uzlaşmaz tutumunun arkasında, ne güvenlik sorunu vardır ne de kent içi ulaşımın aksayacağına dair gerekçe inandırıcıdır.

Açıktır ki siyasi iktidar, 1 Mayıs`tan rahatsızdır; 1 Mayıs`ın özgürce kutlanacak olması rahatsızlığı artırmakta, işçilerin, emekçilerin özgür iradeleriyle karar almasına tahammül edilmemektedir.

Ülkemiz 1 Mayıs`ın nerede ve ne şekilde kutlanacağına ve yaşanacak olası olaylara kilitlenmiş durumdadır.

Bu kilitlenmenin özünde özgürlük ve demokrasi algısıyla doğrudan ilintili olduğu bilinmelidir. Karşımızda yasaklardan medet uman ve iktidarının bekasını yasaklarla sağlamaya çalışan bir güç vardır. Gezi olayları döneminde görülmüştür ki bu güç, en sıradan demokratik hakkın kullanılmasına bile izin vermemiş, barışçı gösterileri kanla bastırmıştır.

1 Mayıs`ın asıl sahipleri; işçiler, emekçiler, mühendisler, kadınlar, işsizler, emekliler, gençler, güvencesizliğe mahkûm edilenler 1 Mayıs`ı gerçek anlamına uygun olarak özgürce kutlamak istemektedir. Çünkü 1 Mayıs, emek ve demokrasi güçleri açısından sorunların çözümü doğrultusunda itekleyici bir unsurdur ve yasaklanmasının mümkün olamayacağı tarihsel meşruiyete sahiptir.

Yüzyılı aşkın süredir tüm ezilenlerin mücadele ve dayanışma günü olarak kabul edilen 1 Mayıs, 2014`te de tarihsel anlamına uygun olarak kutlanacaktır. Bütün demokratik ülkelerde bayram havasında geçen ve tek bir insanının bile burnunun kanamadığı 1 Mayıs, Türkiye gibi otoriter ülkelerde ne yazık ki toplumsal gerginliğe vesile olmaktadır.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, siyasi iktidara 1 Mayıs üzerindeki bütün yasakları kaldırması çağrısında bulunuyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi üyelerimiz, üst birliğimiz olan TMMOB`nin tüm ülke sathında göstermiş olduğu yerlerde ve İstanbul`da tarihi anlamı olan Taksim Meydanı`nda yerini alacak, inşaat mühendisleri 1 Mayıs`ı coşkuyla kutlayacaktır.

İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim KuruluTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası