TMMOB ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI VE İŞSİZLİK YEREL KURULTAYI

Eklenme Tarihi: 02/10/2012

TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları ve İşsizlik Yerel Kurultayı 16 Nisan Cumartesi günü İMO Eskişehir Şube Toplantı salonunda yapıldı. Açılış konuşmasını TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aziz ALBAYRAK`ın yaptığı kurultaya TMMOB üyesi birçok mühendis ve mimar katıldı. Kurultayda, mühendis ve mimarların çalışma yaşamını belirleyen yasalar, kamuda çalışan mühendis ve mimarların özlük hakları ve iş güvencesi, mühendis ve mimarların asgari ücretleri konuları hakkında önergeler kurultay divanına iletilerek Ankara`da yapılacak olan merkezi kurultay gündemine alınması istenildi.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası