Kamuda Tüm Toplu Sözleşme Taraflarına ve Hakem Heyetine Çağrımızdır: Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sesini Duyun!

​TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, kamu emekçilerinin maaş ve özlük haklarına ilişkin TİS sürecine ilişkin 28 Ağustos 2023 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. ​

Eklenme Tarihi: 29/08/2023

2024-2025 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme görüşmelerine gece yarısı kapalı kapılar ardında son verilmiş ve zam oranı konusunda anlaşmanın sağlanamadığı, hakem heyetine gidileceği açıklanmıştır.

Yapılan açıklamalara göre müzakereler sonucunda 11 hizmet kolunda ve genele ilişkin 50 maddenin mutabakata varıldığı açıklanmıştır. Diğer taraftan maaş artışları konusunda bir anlaşmaya varılamadığı için toplu sözleşmenin geneline ilişkin bölümünde mutabakat sağlanamadığı dolayısıyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sürecinin başladığı ifade edilmiştir.

Mutabakat içeren genele ilişkin 50 maddenin; 31 maddesi bir önceki sözleşmenin (2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme) maddeleri ile aynıdır. 12 maddesi ise bir önceki sözleşmenin kapsamının kısmen genişletildiği maddelerdir. Bu 12 maddede yapılacak artışların en düşük seviyede tutulduğu görülmüştür. Örneğin, 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi aylık ödemeye çevrilmiş ve katsayıda yapılan 2 puanlık artış ile bugünkü rakamlara göre toplu sözleşme ikramiyesi aylık sadece 0.33 TL artmıştır.

Kamudaki Toplu Sözleşmeler Yandaş Sendikalarla Değil, Emekçilerin Gerçek Temsilcileriyle Yapılmalıdır!

En baştan dile getirmekte fayda var ki, iktidar ile yetkili yandaş sendika arasında mutabakata bağlanan 7. Dönem Toplu Sözleşme maddelerinin emekçiler ve özelde meslektaşlarımız açısından hiçbir anlamı yoktur. Bugüne kadar 14 yıl içinde 7 kez yapılan toplu sözleşmelerde kamu emekçilerine sadece daha fazla yoksulluk, güvencesizlik ve sefalet teklif edilmiştir.

Grev hakkını içermeyen, tarafların eşit biçimde masada bulunmadığı mevcut toplu sözleşme düzeninde, hükümet ve yandaş sendika arasında imzalanan Toplu Sözleşmeler kamu emekçilerinin ekonomik ve özlük haklarının her geçen yıl daha fazla erimesine neden olmaktadır.

Kamu emekçilerinin ve emeklilerin maaş zammı, yandaş sendika ile yapılan mutabakat ve TÜİK’in şaibeli enflasyon rakamları uyarınca değil, emekçilerin içinde bulunduğu derin yoksullaşma ve alım gücü kaybı dikkate alınarak yapılmak zorundadır. Yapılması gereken ilk şey, ülkemizdeki açlık ve yoksulluk sınırları gözetilerek kamu emekçilerinin maaşlarının insanca yaşanacak bir düzeye yükseltilmesidir.

Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Emeğini ve Taleplerini Yok Sayamazsınız!

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi talepleri, bu toplu sözleşme sürecinde de iktidar ve yetkili sendika tarafından göz ardı edilmeye, yok sayılmaya devam etmiştir.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının talepleri üzerinden umut tacirliği yapılmış ama mutabakat maddeleri içerisinde meslektaşlarımıza nitelikli bir kazanım sağlanmamıştır. Yetkili sendika meslektaşlarımızı ilgilendiren kendi talepleri konusunda bile irade gösterememiştir.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının daha iyi koşullarda çalışma, emeğinin karşılığını alma ve hak ettiği şekilde yaşayabilme talepleri dikkate alınmak zorundadır.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’ndan ülkemizin; sanayileşmesi, kalkınması ve gelişmesi açısından hayati öneme sahip meslekleri icra eden bizlerin ekonomik sorunlarının çözülmesi ve meslek onurumuzun korunması konusunda adımlar atmasını beklemekteyiz.

Üyelerinin sorunlarının toplumun sorunlarından ayrılmayacağı bilinciyle, halktan ve emekten yana tavır alan, bu doğrultuda politikalar üreten ve mücadele veren, toplumsal sorumluluğu gereği toplumsal muhalefetin odağında yer alarak onurlu yürüyüşüne ve dik duruşuna devam eden TMMOB olarak siyasi iktidara ve kamu hakem heyetine bir kez daha sesleniyoruz:

  • Ek ödeme emekliliğe yansıtılmalı ve ödeme oranları %130 ile %150’den %180 ile %200 seviyesine yükseltilmelidir.
  • 1. derecenin 4. kademesindeki mühendis, mimar, şehir plancısı için ek gösterge 6400’e yükseltilmelidir.
  • Teknik Sorumluluk Ödemesi olarak her ay memur aylık katsayısının yirmi beş bin (25.000) ile çarpılması sonucunda bulunan tutarda ilave ödeme yapılmalıdır.
  • Özel Hizmet Tazminatı tavan oranı arttırılarak en az %260 olmalıdır ve bu oran emekli aylık ücretlerine de yansıtılmalıdır.
  • Kamudan emekli olmuş mühendis, mimar ve şehir plancılarının emeklilik haklarında ve aylıklarında iyileştirme yapılmalıdır. Emekli Sandığı Kanununda yapılacak bir düzenlemeyle  her ay aylıklarıyla birlikte, (10.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek olarak ilave ödeme yapılmalıdır.
  • Mühendis, mimar, şehir plancılarının kamuda istihdam, atama ve güvenceli kadro konusunda ihtiyaca uygun alım talebi yaratılmalı ve buna uygun bütçe ayrılmalıdır.
  • Kamu çalışanları ücretlerinde yapılan gelir vergisi dilimine bağlı mağduriyet giderilmelidir.

Kamudaki mühendis, mimar ve şehir plancılarının taleplerinin savunucusu olmaya ve sorunların çözülmesi için her platformda mücadele vermeye devam edeceğiz.

Tüm meslektaşlarımızı, mesleğimize sahip çıkmak, haklarımızı korumak ve insanca yaşayabileceğimiz bir ücret düzeyi için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

İnsan onuruna yakışır bir yaşam ve insanca yaşanacak bir ülke istiyoruz!

EMİN KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu BaşkanıTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası