Kamuda Çalışan Meslektaşlarımızın Taleplerinde Israrcıyız!

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri hakkında 23 Ağustos 2023 tarihinde yaptığı açıklama.

Eklenme Tarihi: 24/08/2023

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarını yakından ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde müzakere süreci sona ermiş, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşma sağlanamazken 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandığı ifade edilmiştir.

Yetkili konfederasyon başkanının 23 Ağustos günü saat 4.00’te yaptığı kısa açıklamada; şeflerin, müdürlerin, şube müdürlerinin, müdür yardımcılarının, mühendislerin, mimarların, veteriner hekimlerin, tabip dışı sağlık personelinin, tekniker ve teknisyen gibi birçok unvandaki birçok çalışanın da toplu sözleşme hükmünde gözetildiği başlıklar olduğu ifade edilmiş ancak bu başlıkların neler olduğuna, neleri içerdiğine ilişkin hiçbir bilgi paylaşılmamıştır.

Öncelikle 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmeler temelden sorunludur. Çalışanların grev hakkından yoksun olduğu, kamu emekçilerinin genel mali ve sosyal haklarını ilgilendiren sürece tüm konfederasyonların katılması gerekirken sadece iktidarın yetkili hale getirdiği konfederasyonla kapalı kapılar ardında görüşmeler yapılarak gerçekleştirilen toplu sözleşme süreci çözüm üretmekten uzak bir zeminde durmaktadır.

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından hayati önemde olan mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplinlerinde kamuda çalışan meslektaşlarımızın üstlendikleri bu önemli görevi hakkıyla yerine getirebilmesi için yaşam koşullarının düzeltilmesi kaçınılmazdır. Nitekim yıllar içinde kamuda çalışan meslektaşlarımızın koşulları diğer meslek gruplarının elde ettiği hakların yanında oldukça geride kalmıştır. Gelinen aşamada ülkemizin son yıllarda yaşadığı ekonomik sorunların bedeli meslektaşlarımıza ödetilmektedir.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, daha önce yürüttüğümüz kampanyalar ve çalışmalarda vurguladığımız taleplerimizi bir kez daha hatırlatıyoruz:

  • Kamu görevlisi mühendislerin zaman içinde aşınan ücret ve özlük haklarına yönelik iyileştirmeler yapılmalıdır.
  • Kamu görevlisi mühendislerin çalışma dönemlerinde ücretlerini oluşturan kalemlerden biri olan ek ödeme oranları %180 ile %200 seviyesine yükseltilmeli ve emekliliğe yansıtılmalıdır.
  • Kamuda çalışan mühendislerin ücretlerinde meydana gelen gelir vergisi dilimine bağlı mağduriyet giderilmelidir.
  • Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ek gösterge oranları yeniden düzenlenmelidir. Çarpan grubu değişen diğer meslek grupları gibi meslektaşlarımızın da emeklilikte hak ettiklerini alabilmeleri için çarpan grubunu bir üste çıkaracak yeni ek gösterge rakamları, 1. derecenin 4. kademesindeki mühendisler için 6400 olarak belirlenmelidir.
  • Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında Özel Hizmet Tazminatları belirlenen tavan oranı %160’tan %215-%260’a yükseltilmeli ve bu oran emekli aylık ücretlerine yansıtılmalıdır.
  • Kamu görevlisi mühendislere sorumluluklarının karşılığı olan teknik risk ve sorumluluk ödemesi yapılmalıdır.
  • Kamuda taşeronlaşmaya derhal son verilmeli; kamu kurum ve kuruluşları, ihtiyaç duydukları mühendislik hizmetlerini adil ve şeffaf atamalar ile oluşturacakları öz kaynaklarından temin etmelidir.
  • Kamuda çalışan meslektaşlarımızın üzerindeki siyasi baskı ve sürgün tehdidi son bulmalı, güvencesiz kamu istihdamı modelleri ortadan kaldırılmalıdır.
  • Kamu kurumlarına yapılacak atamalarda, adı “torpil” ile özdeşleşen “mülakat” uygulamasından vazgeçilmeli, atamalar yalnızca KPSS puanı ile adil şekilde gerçekleştirilmelidir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Yönetim KuruluTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası