Betonarme Binaların Taşıyıcı Sistemlerin Deprem Etkileri Altında Değerlendirme ve Güçlendirmesi Kursu Ön Talep Duyurusu

Eklenme Tarihi: 17/04/2023

“TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Deprem Etkisi Altında Mevcut Bina Sistemlerinin Değerlendirilmesi ve Güçlendirme Tasarımı Alanında Çalışan İnşaat Mühendislerinin İMO İnternet Sayfasında Yayınlanması Yönergesi” kapsamında iki farklı başvuru yöntemi bulunmaktadır.

  • Dosya kapsamında yapılacak başvuru
  • İMO tarafından açılacak eğitim ve sonrasındaki sınavda başarılı olarak yapılacak başvuru. 

İMO tarafından açılacak eğitim kapsamında yapılacak başvuru:

İMO WEB Sitesi’nde güçlendirme tasarımı alanında çalışan inşaat mühendislerinin yayınlanması ve İlgili Kurum ve Kuruluşlara bilgilerinin iletilmesi için:

  • Başvuru yapacak üyenin mesleki deneyiminin 3 yıl ve üzeri olması,
  • Bu yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki koşulları sağlaması gerekmektedir.

Ayrıca

2 Mayıs 2023 tarihinde İMO SEM’de çevrimiçi düzenlenecek olan eğitimlerde eğitimlere min. %90 oranında katılım göstermesi ve 2 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan 60 sorudan oluşan çoktan seçmeli sınavda 70 ve üzeri puan alması gerekmektedir.

İlgili yönergeye ulaşmak için tıklayınız. 

İlgili eğitime ön başvuruda bulunmak için tıklayınız.

Betonarme Binaların Taşıyıcı Sistemlerin Deprem Etkileri Altında Değerlendirme ve Güçlendirmesi Kursu eğitim içeriğinin detayı için tıklayınız.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası