Meslektaşımıza Yapılan Saldırıyı Şiddetle Kınıyoruz

İMO Uşak Şubesinin yapı denetim görevlisine uygulanan şiddet nedeniyle yaptığı açıklama

Eklenme Tarihi: 09/03/2023

Değerli Uşak Kamuoyu ve

Değerli Basın Mensupları:

Öncelikle ülkemizin ve insanımızın zor günler yaşadığı şu günlerde karşınıza böylesine üzücü bir olayla çıkmak istemezdik. 

On binlerce insanımızı yitirdiğimiz ve acısı henüz taze olan ve “Asrın Felaketi” olarak nitelenen büyük felaketin izlerini silmeye çalışan, insanımızın bir daha böyle felaketler karşısında yaşamını yitirmemesi için mücadele eden bir mühendis meslektaşımız ve bir stajyer kardeşimiz tekme tokat dövülerek feci şekilde darp edilmişlerdir.

Meslektaşımızın ve stajyer kardeşimizin tek suçu: güvenli bir bina yapılması için; beton kalitesinden ödün vermemek adına beton harcı içerisine sonradan su ilavesini engellemeye çalışmalarıdır.

İnsanımızın dünya kadar para verip edindikleri konutlarda güvenli bir şekilde oturmalarını sağlamak isteyen meslektaşlarımızın bu masum ve haklı isteklerinden rahatsız olan müteahhit firma çalışanları 2 meslektaşımıza hiç acımadan tekme tokat dövmüşlerdir. Meslektaşlarımıza yapılan bu eylemi esefle kınıyoruz.

Ne yazık ki bu insanlık dışı saldırı ilk değildir. Yapı denetim firması çalışanları, denetim görevlerini yerine getirirken şantiyelerde aynı riskle her zaman karşı karşıya kalmaktadırlar.

Bu nahoş olaylarının engellenmesi için defalarca dile getirdiğimiz gibi her şantiyede tam zamanlı bir şantiye şefi olmalıdır ki bu tür olaylar yaşanmasın, Şantiye şefi görevde olduğu zaman mesleki bilgisini inşaat çalışanlara aktaracağı için her türlü olumsuzluklar engellenebilir.

Yapı denetim firması Mühendisleri Halkın can güvenliği için binaların mühendislik kurallarına göre yapılmasını sağlamak üzere görevlidirler.

Yapılan Saldırıyı Şiddetle Kınıyoruz…

Denetimlerimiz sırasında yaptığımız her uyarı, düzeltilmesini istediğimiz her yanlış imalat, başta 6 Şubat Pazarcık, 17 Ağustos 1999 Depremi olmak üzere, daha önce defalarca yaşadığımız büyük acıları tekrar yaşamamak içindir.

Ancak geldiğimiz noktada görüyoruz ki meslektaşlarımızın can güvenliği yok. Yapı denetim kuruluşları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilmiş ve yine Bakanlık adına denetim yapan firmalardır. Biz görevimizin kutsallığının ve öneminin farkındayız. İstiyoruz ki bu ülkede tekrar deprem kaynaklı büyük acılar yaşanmasın.

Bunu mümkün kılacak olan yapı denetim kuruluşlarıdır. İnsanların evlerinde huzurla, depreme karşı güven içinde yaşamaları için sahadayız. Böylesine önemli bir kamu görevini yerine getirirken karşılaştığımız şiddetin hiçbir izahı, gerekçesi, affı olamaz. Bu yüzden tüm halkımızı yanımızda durmaya, destek olmaya davet ediyoruz. Şantiye şefi başında bulunmayan hiçbir şantiyede denetleme işleri yürütülmeyecektir.

Bilindiği üzere yapı denetim firmaları, yapım işlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek, sonuçlarını belgelendirmek ve ayrıca malzemeler/ imalatla ilgili deneyleri yaptırmakla yükümlüdür. Bu nedenle Yapı Denetim Firma yetkilisi ve çalışanlarının kamu yararına çalıştığı açıktır.

Yapılan Saldırıyı Şiddetle Kınıyoruz…

Maalesef, bu örneğini yaşadığımız saldırılar, ülkemizin gerçeği ve her geçen gün de artıyor. Görevini yapmakta olan sağlıkçılar, avukatlar, hukukçular derken sıra bize de geldi. Mühendisler de görevini yaptığı esnada şiddete maruz kalıyor. Son 20 yıllık politikaların sonuçlarıdır bunlar. Mezun sayısının artması, her meslek grubunda ihtiyacın çok fazla üstünde mezun verilmesi, meslek erbabı olmadığı halde sadece diploma ile yetkilendirilmiş kimselerin olması, ustaları daha önemli kılmış. Ve de onlara Müteahhit tarafından güç yüklenmesi olmuştur.

Yapı denetim çalışanları bir kusurla karşılaştıkları zaman ağır cezada kamu görevlisi olarak yargılanıyor. Kamu görevlisi olarak yargılanırken öteki taraftan normal bir şiddete maruz kalmış kavga gibi değerlendirilmemesi gerekir. Kamu, özel fark etmeksizin görevi başında şiddete uğrayan çalışanlar,7406 kanun maddesine istinaden yargılanmalı ve failler tutuklanmalı diye düşünüyoruz. Güçlünün haklı olduğu bir düzene doğru gidiyoruz. Biz güçlünün haklı olduğu değil, hukukun hâkim olduğu bir düzende yaşamak istiyoruz. Olayla ilgili süreci yakından takip ediyoruz.

Meslektaşlarımızın bu ve benzeri olayları bir daha yaşamaması adına; yapı denetim firma yetkilileri ve çalışanlarının mesleklerini icra sırasında açıkça kamu görevlisi olarak hukuken tanınması ve her şantiyede tam zamanlı olarak en az bir şantiye şefinin bulunması konusunda hukuki ve mesleki mücadelemiz sonuna kadar sürdürülecektir.

Yapılan Saldırıyı Şiddetle Kınıyoruz…

Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Müdürlüğünü göreve çağırıyoruz.

Bu inşaatta betona su katılarak beton mukavemeti düşürüldü. Yani binaya dinamit kondu.  Bu binanın mukavemet kontrolleri için bu inşaat durdurulmalı ve bu kattan   numuneler alınmalıdır.

Uşak Belediyemizi göreve çağırıyoruz.  Bu   bina gerekli sonuçlar elde edilinceye kadar inşaatı mühürlemesini gerekir.

Cumhuriyet Savcılığımızı göreve davet ediyoruz. TCK nun 6. Maddesinde kamu görevlisinin tanımı yapılmış olup, kamu görevlisi "kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yolu ile ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi olarak" tanımlanmıştır. Gerek 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkındaki Kanun içeriği gerekse TCK’nın tanımları düzenleyen 6. Maddesi kül halinde değerlendirildiğinde meslektaşımızın kamu görevi yürüttüğü açıktır. Bu nedenle söz konusu saldırı adli makamlarca kamu görevlisine karşı işlenen suç olarak nitelendirilmelidir.

Birçok binada benzeri olay sonucu mukavemeti düşük inşaatlar var şehrimizde, Bunun benzeri olaylar bir daha olmamalı, Deprem sonrası fayları konuştuk. Fakat güvenli bina yapmak için ehil insana ihtiyaç var diye konuşmadık. Kendini güvende hissedemeyen mühendisler nasıl güvenli bina yaptırabilecek.

Yapılan Saldırıyı Şiddetle Kınıyoruz…

İnşaat Mühendisleri Odası Uşak şubesi Yönetim KuruluTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası