Toplumsal Dayanışma ve Örgütlülüğün Gücünü Selamlıyoruz

Eklenme Tarihi: 08/03/2023

Cumhuriyetin 2. Yüzyılına girdiğimiz yılda, 10 ilden fazla bir bölgeyi, milyonlarca insanın hayatını derinden etkileyip alt üst eden 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depremi nedeniyle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü son derece buruk yaşıyoruz.

Biz kadınların eşitlik, özgürlük ve hak arayış mücadelemiz ve taleplerimiz artarak devam edecek. Fakat şu an önceliğimiz, depremden etkilenen insanların, özellikle dezavantajlı gruplar olan kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin, insani yaşama koşulları talepleri için ne yapılabiliriz, hangi yaraya merhem olabiliriz.

Deprem öncesi ve sonrası hükümetin organize olamamış olması nedeniyle de artarak yaşanan büyük kayıplara duyulan üzüntü, kızgınlık, çaresizlik, ümitsizlik gibi olumsuz duygulara rağmen bir yandan merkezi ve yerel yönetimlerin boşluğunu doldurmak için çabalayan toplumsal dayanışma ve örgütlülüğün gücünü gördük. TMMOB çatısı altındaki tüm meslek odalarımız dayanışma ile hareket edip elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştı ve çalışmaya devam edecek. Keza toplumun tüm kesimleri, sivil toplum kuruluşları benzer şekilde hareket etti.

Yaşanan deprem felaketi sonrası meslek alanımızda çıkarılacak dersler çok. Fakat çıkarılacak en önemli ders, toplumsal örgütlülük ve dayanışma ile her şeyin üstesinden gelmenin mümkün olduğudur. Buradan yola çıkarak cumhuriyetin 2. Yüzyılında toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadelemiz artan kararlılık ve inançla devam edecektir.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz ve dayanışmamız.

İMO Kadın İnşaat Mühendisleri KomisyonuTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası