Düzce Depreminin 23. Yılı: Deprem Güvenliği Kaderine Terk Edilemez

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun, Düzce Depreminin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklama.

Eklenme Tarihi: 14/11/2022

Bundan 23 yıl önce, Büyük Marmara Depremiyle cumhuriyet tarihinin en büyük yıkımlarından biri yaşandıktan 3 ay sonra, 12 Kasım 1999 tarihinde Düzce’de 7,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana gelmiş, deprem sonucunda bine yakın yurttaşımız hayatını kaybetmiş, beş bine yakın yurttaşımız yaralanmış, binlerce ev ve işyerinde çeşitli düzeylerde hasarlar meydana gelmişti.

Marmara ve Düzce depremlerinin yol açtığı büyük acılar, tüm toplumsal hayatın deprem gerçeği gözetilerek yeniden düzenlenmesi yönünde ortak bir mutabakat sağlamış, bir deprem ülkesi olan Türkiye`de ilgili mevzuattan şehirleşmeye, konutların güvenliğinden deprem duyarlılığına kadar geniş bir yelpazede köklü değişim yapılması doğrultusunda toplumsal basınç ortaya çıkmıştı.

Bu çerçevede, aradan geçen yıllarda birçok bilimsel çalışma yapılmış, çeşitli kurum ve kuruluşlarca raporlar hazırlanmış, bu raporlar strateji ve eylem planlarına dönüştürülmüştür. Gelgelelim 1999 depremlerinden sonra geçen 23 yılda, bu çalışmalardan hareketle, siyasi irade tarafından hiçbir ciddi adım atılmamış, deprem güvenliğinde kayda değer bir ilerleme sağlanmamış, deprem konusu yara sarma stratejilerinin ötesine geçememiştir.

Ne yazık ki bu anlayışın bedeli, 2011 yılında yaşadığımız Van Depremlerinden 2020 yılında yaşadığımız Elazığ ve İzmir depremlerine kadar yurttaşlarımızın canlarıyla ödenmiştir. Mühendislik biliminin gerekleri dikkate alınmamış, yapı tasarımı, yapı üretimi ve denetim evreleri sağlıksız bir şekilde ele alınmıştır. Tasarımdan uygulamaya ve denetime kadar her aşamada gerekli olan bilimsel ve bütünlüklü bir düzen kurulamamıştır.

Bir depremin ne zaman ve nerede olacağı kesin olarak bilinemeyebilir fakat gerçekleşeceği kesin olan bir sonraki depremin ortaya çıkaracağı zararları önlemek mümkündür. Mühendislik uygulamalarının gerekleri yerine getirilerek bir doğa olayı olan depremin afete dönüşmesini önlemek pekâlâ mümkündür.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak, 12 Kasım 1999 Düzce Depreminin 23. yılında, yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımızı saygıyla anıyor, bir başka felaket yaşamamak için tüm merkezi ve yerel idarecileri bir an önce harekete geçmeye davet ediyoruz.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim KuruluTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası